Кафедра філологічних дисциплін

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра філологічних дисциплін
Завідувач кафедри Прокопович Лідія Сигізмундівна к.філол.н., доцент
Адреса 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Я.Коменського, 59, 405
Телефон
e-mail k_um@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра філологічних дисциплін є забезпечуючою. Очолює її кандидат філологічних наук, доцент Прокопович Лідія Сигізмундівна.
На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри такий: 5 кандидатів наук, доценти (Прокопович Л. С., Моргун А. В., Курило О. Й., Попович Н. Ф., Розман І.І.), 1 старший викладач (Луца М. В.).

Кафедра забезпечує викладання дисциплін філологічного циклу на різних курсах наступних напрямів підготовки: «Практична психологія», «Філологія (англійська)», «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво», «Менеджмент», «Маркетинг»,  «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Технологія виробів легкої промисловості».

За кафедрою закріплені такі навчальні дисципліни, як: «Вступ до мовознавства», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Сучасна українська мова з практикумом», «Загальне мовознавство», «Каліграфія», «Практикум з української мови», «Основи культури та техніки мовлення», «Практична стилістика та культура мовлення», «Дитяча література», «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання», «Методика навчання української мови в ДНЗ з мовами національних меншин», «Сучасна російська мова з практикумом», «Сучасна російська мова з методикою навчання», «Методика навчання російської мови» та ін.

Високий професійний рівень професорсько-викладацького колективу кафедри та наявність належного методичного забезпечення дисциплін дозволяє повною мірою реалізовувати навчальний процес, використовуючи проблемний виклад матеріалу, пошукове та дослідницьке навчання, інтерактивні технології тощо. Викладачі кафедри впроваджують ефективні інноваційні методики та технології (ситуативне навчання, імітаційні, ігрові технології, робота з малими групами, диференційні технології і т. д.) у викладанні мовознавчих та літературознавчих курсів, що забезпечує високий рівень навчального процесу.

Викладачами кафедри філологічних дисциплін систематично проводяться наукові та методичні семінари, круглі столи, розробляються та вдосконалюються методичні розробки з навчальних дисциплін, що мають важливе значення у професійній підготовці висококваліфікованих вчителів початкових класів, вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів англійської мови та зарубіжної літератури, психологів, фінансистів, бухгалтерів та аудиторів, маркетологів, менеджерів, технологів, дизайнерів легкої промисловості, фахівців туристичної сфери.

Викладачі кафедри працюють над розвитком філологічної культури студентів, сприяють їх науково-дослідній роботі, запозичують та узагальнюють передовий досвід науково-педагогічної роботи.

Наша кафедра  працює над встановленням ділових зв’язків з багатьма вищими навчальними закладами України.

Викладачі кафедри філологічних дисциплін активно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, є членами журі та організаторами конкурсів, олімпіад з української мови (Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, до Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Дня слов’янської писемності і культури), проводять заходи із вшанування видатних письменників.


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедра працює над науковою темою «Лексико-семантична система української мови у її зв’язках з іншими слов’янськими (і неслов’янськими) мовами».

Наукові  праці  членів кафедри присвячені  актуальним питанням українського  мовознавства  та літературознавства:

 • дослідженню складу та структури літературно-художнього антропо-німікону драматичних творів видатних українських письменників;
 • з’ясуванню функцій літературно-художніх антропонімів в українській драматургії ХХ століття;
 • дослідженню української мовної картини світу: етнолінгвістичного, лінгвокультурологічного, лінгвостилістичного аспектів;
 • характеристиці системи та структури лексико-семантичного поля як моделі групування поетичних номінацій та відображення сегментів мовної картини світу;
 • опису загальних тенденцій та індивідуально-авторських особливостей стилістичної та структурно-семантичної модифікації слів — носіїв просторової семантики;
 • дослідженню асиметрії в сучасній українській мові, з’ясуванню причин типових помилок у професійному мовленні; визначенню особливостей явища «суржик», інших відхилень від норм сучасної української літературної мови.

Кафедра філологічних дисциплін постійно працює над  питаннями підвищення наукового рівня, пов’язаними з ґрунтовними дослідженнями актуальних питань українського мовознавства.


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Сучасна українська мова з практикумом.
 2. Практична стилістика та культура мовлення.
 3. Українська мова за професійним спрямуванням.
 4. Дитяча література.
 5. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання.
 6. Сучасна російська мова з практикумом.
 7. Методика навчання російської мови.
 8. Каліграфія.
 9. Практикум з української мови.
 10. Етнографія дитинства.
 11. Методика навчання української мови в ДНЗ з мовами національних меншин.
 12. Загальне мовознавство.
 13. Вступ до мовознавства.
 14. Риторика.
 15. Методика викладання зарубіжної літератури.
 16. Сучасні технології викладання зарубіжної літератури.
 17. Основи культури і техніки мовлення.
 18. Зарубіжна культура.

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Прокопович Лідія Сигізмундівна к.філол.н., доцент
Моргун Алла Володимирівна к.філол.н., доцент
Курило Олександра Йосипівна к.філол.н., доцент
Попович Надія Ференцівна к.філол.н., доцент
Розман Ірина Іллівна к.пед.н., ст.викладач
Луца Мар’яна Василівна ст. викладач
Поділитися:Buffer this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on VKTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page