Кафедра готельно-ресторанної справи

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Готельно-ресторанної справи
Завідувач кафедри д.е.н., професор Мілашовська Ольга Іванівна
Адреса Закарпатська обл., м.Мукачево вул. Ужгородська, 26
Телефон  (03131) 2-11-09
e-mail grs@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Відкриття напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» у Мукачівському державному університеті було своєчасним, так як сфера обслуговування в області розвивається швидкими темпами і в найближчі роки може стати найбільш важливим сектором підприємницької діяльності в регіоні. У цих умовах зростає потреба у висококваліфікованих фахівцях, так як значна кількість готельно-ресторанних комплексів краю успішно відроджують свою діяльність і збільшують обсяги надання додаткових послуг.
Кафедра «Готельно-ресторанної справи» була створена в 2011р. у складі факультету «Туризму і готельно-ресторанного бізнесу», є випускаючою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр зі спеціальності «Готельна і ресторанна справа».

Організація роботи випускової кафедри готельно-ресторанної справи відповідає вимогам сучасної економічної політики відповідно до потреб держави і регіону з підготовки фахівців. Навчальна, виховна та науково-дослідна робота кафедри готельно-ресторанної справи спрямована на забезпечення фахівців потенціалом новітніх управлінських технологій, на розвиток вмінь самостійно та кваліфіковано вирішувати комплекс завдань відповідно до його функціональних обов’язків. Студенти отримують необхідні знання з теоретичної підготовки та отримують практичні навички з фаху.


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Колектив кафедри займається науково-дослідною діяльністю за такими напрямами:

 • «Інноваційні технології в організації ресторанного та готельного бізнесу» (керівник – Мілашовська О.І.)
 • «Стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу регіону» (керівник – Гоблик-Маркович Н.М.)
 • «Технологія ресторанного та оздоровчого харчування» (керівник – Головко О.М.)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 24 Сфера обслуговування  241 Готельно-ресторанна справа
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 24 Сфера обслуговування  241 Готельно-ресторанна справа

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Основи фізіології та гігієни харчування
 • Вступ до гостинності
 • Стандартизація, сертифікація, метрологія
 • Гігієна і санітарія в галузі
 • Вступ до спеціальності з навчальною практикою «Університетська освіта»
 • Організація готельного господарства
 • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 • Організація ресторанного господарства
 • Технологія продукції ресторанного господарства
 • Менеджмент готельно-ресторанного господарства
 • Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанному господарстві
 • Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
 • Барна справа
 • Маркетинг готельного і ресторанного господарства
 • Культура готельно-ресторанної справи
 • Сервісологія
 • Технологія діяльності санаторно-курортних закладів
 • Організація виставкової діяльності
 • Електронна комерція
 • Організація обслуговування напоями
 • Технологія напоїв
 • Кулінарне мистецтво
 • Етнічні кухні
 • Організація підприємницької діяльності в готельному господарстві
 • Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг
 • Готельно-ресторанні і санаторно-курортні комплекси світу
 • Економіка і ціноутворення у готельно-ресторанному господарстві
 • Виробнича (технологічна) практика
 • Виробнича (організаційна) практика
 • Виробнича (організаційно-економічна) практика
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі, цивільний захист
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист
 • Охорона праці та цивільний захист
 • Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі
 • Управлінський облік в готельно-ресторанному бізнесі
 • Управління проектами
 • Технологія продуктів харчування функціонального призначення
 • Професійно-комунікативна компетентність фахівця ГРГ
 • Комунікативний менеджмент в готельному і ресторанному господарстві
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика
 • Інноваційні ресторанні технології
 • Інноваційні технології в готельному господарстві
 • Реінжиніринг бізнес-процесів
 • Технологія продуктів дієтичного і лікувально-профілактичного призначення
 • Курортне обслуговування
 • Економіка харчових виробництв
 • Конкурентоспроможність підприємств сфери гостинності в регіоні
 • Готельно-ресторанний бізнес регіону
 • Науково-педагогічна практика

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Мілашовська Ольга Іванівна д.е.н., професор, завідувач кафедри
Головко Ольга Миколаївна к.т.н., доцент кафедри
Гоблик- Маркович Надія Михайлівна к.е.н., доцент кафедри
Молнар- Бабіля Джосія Імреївна к.х.н., доцент кафедри
Ільтьо Тетяна Іванівна старший викладач кафедри
Чорій Мирослава Василівна старший викладач кафедри
Грянило Анжеліка Василівна  асистент кафедри
Соскіда Інна Марківна завідувач лабораторією
Паш Валерія Йосипівна  лаборант
Поділитися:Buffer this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on VKTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page