Кафедра легкої промисловості і професійної освіти

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра легкої промисловості та професійної освіти
Завідувач кафедри Козарь Оксана Петрівна – доктор технічних наук, доцент, академік  Української технологічної академії (м. Київ)
Адреса корпус 3; пл. Федорова, 5; м. Мукачево, 89600
Телефон +38 (03131) 22100, +38 (03131) 22584
e-mail

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Підготовка фахівців для потреб швейної галузі регіону в Мукачівському державному університеті започаткована з серпня 1995 року на кафедрі легкої промисловості, яка з 1997 року є випусковою.

В результаті започаткування та розвитку педагогічних спеціалізацій «Дизайн» і «Технології виробів легкої промисловості» спеціальності «Професійна освіта» з 2016 року сформовано нинішню структуру кафедри легкої промисловості і професійної освіти (ЛПіПО).

Маючи більш як 20-річний досвід з підготовки інженерних кадрів для виробничих галузей легкої промисловості і fashion-індустрії, кафедра дала путівку в життя більше 1000 випускникам, які реалізують свій потенціал не тільки в межах  України, а й за кордоном, де потреба в інженерах постійно зростає.

ОСНОВНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ


Спеціальності, які забезпечують інженерно-технічну, технологічну та науково-освітню платформу розвитку швейної  галузі легкої промисловості в Західному регіоні України.

СТРУКТУРА КАФЕДРИ


Гарантом якості навчального процесу на кафедрі є високопрофесійний викладацький колектив,  який сформовано з професорів, доцентів з науковими ступенями кандидатів та докторів наук, а також викладачів із значним  виробничим досвідом на підприємствах легкої промисловості.

Кафедра ЛП і ПО здійснює навчальну, методичну, виховну роботу та провадить наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за інженерною та інженерно-педагогічною спеціальностями, а також підготовку науково-педагогічних кадрів і підвищення кваліфікації викладачів у сфері професійної освіти. Робота викладачів кафедри спрямовується на підготовку фахівців, які оволодівають глибокими теоретичними і практичними знаннями, уміннями та навичками, і здобувають професійну кваліфікацію.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
18 – Виробництво та технології 182  Технології легкої промисловості
01 – Освіта 015  Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 Виробництво та технології  182  Технології легкої промисловості

ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДГОТОВКУ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ
ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЯ ТА ГАЛАНТАРЕЙНИХ ВИРОБІВ


Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Козарь Оксана Петрівна д.т.н., професор
Фордзюн Юрій Іванович к.т.н., доцент
Росул Руслан Васильович к.т.н., доцент
Хімич Валентин Іванович к.т.н., доцент
Рейс Тіберій Тіберійович ст. викладач
Садовнікова Тетяна Миколаївна ст. викладач
Іванчо Тетяна Романівна ст. викладач
Петрус Борис Борисович ст. викладач
Віктор Тетяна Миколаївна асистент

ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДГОТОВКУ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ):


 • Конструювання та технології швейних виробів;
 • Професійна освіта:  Технологія виробів легкої промисловості;
 • Професійна освіта: Дизайн;
 1. Білей-Рубан Наталія Василівна, к.т.н., доцент

Наукові інтереси: кваліметричні основи швейного виробництва, експертиза якості текстильних матеріалів та особливості технологій швейних виробів різного призначення, методологія професійного навчання

 1. Герасимов Віталій Вікторович, к.ф.-м.н., доцент

Наукові інтереси: автоматика та автоматизація технічних  вимірювань, підсистеми САПР  в області 3D моделювання об’єктів , комп’ютерне та математичне моделювання фізичних процесів, сучасні  інформаційні та нанотехнології в галузі легкої промисловості.  

 1. Матвійчук Світлана Салманівна, к.т.н., ст.викладач

Наукові  інтереси: кваліметричні основи швейного виробництва, застосування методів типового проектування для інтенсифікації виробництва, екологічний контроль матеріалів та швейних виробів

 1. Коваль Тетяна Володимирівна, ст.викладач

Наукові  інтереси: основи проектування одягу та  особливості конструювання  швейних виробів різного призначення, креативні технології навчання та методологічні засади професійної освіти

 1. Сєдоухова Євгенія Віталіївна, ст.викладач, народний майстер з ткацтва

Наукові  інтереси: основи художнього проектування та моделювання одягу, технології моди та методи її прогнозування, етно-стиль в сучасному одязі і розробка trendbook

 1. Полуда Світлана Нестерівна, ст.викладач

Наукові  інтереси: основи технології швейного виробництва, його устаткування та оснастка,  інноваційні технології в одязі

 1. Попова Алла Іванівна, ст.викладач

Наукові  інтереси: проектування швейних підприємств, сучасні  малоопераційні технології   та організація гнучкого виробництва

 1. Гонда Лариса Петрівна, ст.викладач

Наукові  інтереси: проектування одягу на нетипові фігури, автоматизоване проектування  швейних виробів різного призначення, методи оцінки якості проекту та конкурентоспроможність

 1. Зябловська Дарина Євгеніївна, ст.викладач

Наукові  інтереси: антропометричні дослідження типажів фігур, системи автоматизованого проектування  швейних виробів різного призначення, модульне проектування

 1. Бокша Наталія Іванівна, асистент

Наукові  інтереси: моделювання та оптимізація сучасних процесів швейного виробництва, професійно-практична підготовка та основи дидактики професійної освіти


ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)

 Конструювання та технології швейних виробів

 • Основи технології швейних виробів
 • Основи проектування виробів.
 • Матеріалознавство швейних виробів
 • Основи проектування швейних підприємств
 • Устаткування для виготовлення швейних виробів
 • Конфекціонування матеріалів для одягу
 • Професійно-практична підготовка
 • Особливості технології виготовлення швейних виробів із різних матеріалів
 • Основи технічної творчості та патентознавства
 • Квалітологія виробів: основи менеджменту якості швейного виробництва
 • Малюнок та основи композиції
 • Архітектоніка та макетування
 • Малоопераційна технологія виготовлення одягу
 • Методи контролю якості в галузі швейного виробництва
 • Художня графіка та рекламний дизайн
 • Типове проектування одягу
 • Конструкторська підготовка виробництва
 • Особливості конструювання одягу з нових матеріалів

Професійна освіта:  Технологія виробів легкої промисловості

 • Методологічні засади професійної освіти
 • Креативні технології навчання
 • Дидактичні основи професійної освіти
 • МПН:Дидактичне проектування
 • Теорія та методика виховної роботи
 • Основи технології швейних виробів
 • Основи проектування виробів.
 • Матеріалознавство швейних виробів
 • Устаткування для виготовлення швейних виробів
 • Професійно-практична підготовка
 • Типове проектування одягу
 • Особливості технології виготовлення швейних виробів із різних матеріалів
 • Основи інженерно-педагогічної творчості
 • Квалітологія виробів: основи менеджменту якості швейного виробництва
 • Малюнок та основи композиції
 • Архітектоніка та макетування
 • Методи контролю якості в галузі швейного виробництва
 • Конструкторська підготовка виробництва
 • Малоопераційна технологія виготовлення одягу

Професійна освіта: Дизайн

 • Малюнок та пластична анатомія
 • Живопис та основи кольорознавства
 • Історія мистецтв
 • Основи композиції
 • Методологічні засади професійної освіти
 • Креативні технології навчання
 • Дидактичні основи професійної освіти
 • Теорія та методика виховної роботи
 • Професійно-практична підготовка
 • Основи технології швейних виробів
 • Матеріалознавство швейних виробів
 • Основи художнього проектування
 • Особливості технології виготовлення швейних виробів із різних матеріалів
 • Архітектоніка та макетування
 • Конструкторська підготовка виробництва
 • Основи інженерно-педагогічної творчості
 • Декоративне мистецтво та художнє оздоблення одягу
 • Прикладна іміджелогія
 • Прикладна графіка
 • Розробка web-сторінки