Кафедра психології

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНОСТІ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра психології
Завідувач кафедри Корнієнко Інокентій Олексійович
Адреса м.Мукачево, в.Ужгородська, 26, корпус 1, ауд.304.
Телефон (03131) 2 -11- 09
e-mail kpsy.msu@gmail.com

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра психології МДУ створена в 2008 році на базі реорганізованої кафедри гуманітарних дисциплін. На кафедрі працює 1 доктор наук, професор,10 кандидатів наук, з яких 8 кандидатів психологічних наук, 1 кандидат  педагогічних наук, 1 кандидат соціологічних наук, старші викладачі та асистенти.

Кафедра психології є випусковою і здійснює підготовку студентів за ступенями «Бакалавр», «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Тема наукового дослідження кафедри – «Соціально-психологічні детермінанти фахової підготовки практичних психологів» (державний реєстр 0112u000716), що ведеться за напрямами: соціально-психологічні чинники кар’єрних орієнтацій сучасних студентів та психологічні основи формування професійної мотивації студентів-психологів. Розроблено та апробовано інтегрований тренінг «Шлях до себе: покликання та кар’єра психолога у сучасному світі», спрямований на створення умов розвитку  професійної самоідентичності майбутніх психологів.

За результатами досліджень науковцями кафедри за 2016 рік видано 3 монографії, 1 навчальний посібник,  опубліковано 68 статей у провідних наукових виданнях України, з них 6 – за кордоном, проведено загально університетську конференцію «Психологічна компетентність сучасного педагога». У 2015 році видано колективну монографію «Актуальні проблеми розвитку особистості у сучасному суспільстві».

Методична робота кафедри спрямована на забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами, створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до підготовки фахівців. Викладачі кафедри викладають 50 навчальних дисциплін. На кафедрі працює кабінет інформаційних технологій, обладнаний комп’ютерами: електронна бібліотека кабінету налічує більше 400 джерел спеціалізованої психологічної літератури.

За період навчання студенти одержують ґрунтовну психологічну підготовку, яка є основою формування сучасного фахівця-психолога. Отримані знання практично застосовуються ними під час проходження різних видів практики: ознайомлювальної, виробничої, переддипломної та асистентської (магістри). Працює студентський науковий гурток, в якому студенти набувають  досвіду проведення елементарних психологічних досліджень та професійних навичок роботи з клієнтами.

Випускники кафедри психології працюють психологами в закладах освіти, охорони здоров҆я, на підприємстві, в органах державної влади та управління, психологом-консультантом.

Викладачі кафедри та студенти спеціальності «Психологія» щороку приймають активну участь у наукових конференціях МДУ, є співорганізаторами конференцій з іншими вищими навчальним закладами України. Ведеться активна співпраця з Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та зі Східноєвропейським  національним університетом ім. Лесі Українки (м. Луцьк).


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Тема наукового дослідження кафедри – «Соціально-психологічні детермінанти фахової підготовки практичних психологів» (державний реєстр 0112U000716), що ведеться за напрямами: соціально-психологічні чинники кар’єрних орієнтацій сучасних студентів та психологічні основи формування професійної мотивації студентів-психологів. Розроблено та апробовано інтегрований тренінг «Шлях до себе: покликання та кар’єра психолога у сучасному світі», спрямований на створення умов розвитку професійної самоідентичності майбутніх психологів.
Серед тем наукових досліджень науковців кафедри є наступні:

  • Психологічні особливості професійної готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності;
  • Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшого підліткового віку;
  • Психічні стани та спрямованість особистості учнів загальноосвітніх шкіл;
  • Психологічні особливості розвитку рефлексії майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти;
  • Психологічні умови формування професійної самоідентичності майбутніх психологів;
  • Особливості психоемоційного вигорання підлітків в умовах сімейної депривації тощо.

За результатами досліджень науковцями кафедри за 2016 рік видано 3 монографії, 1 навчальний посібник, опубліковано 68 статей у провідних наукових виданнях України, з них 6 – за кордоном, проведено загально університетську конференцію «Психологічна компетентність сучасного педагога». У 2015 році видано колективну монографію «Актуальні проблеми розвитку особистості у сучасному суспільстві».
Методична робота кафедри спрямована на забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами, створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до підготовки фахівців. Кафедра забезпечує викладання 50 навчальних дисциплін. На кафедрі працює кабінет інформаційних технологій, обладнаний комп’ютерами: електронна бібліотека кабінету налічує більше 400 джерел спеціалізованої психологічної літератури.
З метою організації психологічної допомоги студентам в умовах навчання у ВНЗ та як база практики професійної підготовки бакалаврів та магістрів працює психологічна служба МДУ.


СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
0301 Соціально – політичні науки 6.030103 Практична психологія
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
05 Соціальні та поведінкові науки 053  Психологія
0301 Соціально – політичні науки 8.03010301 Практична психологія (за видами)

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

1. Анатомо–фізіологічні основи нервової системи
2. Арт–терапія
3. Вікова та педагогічна психологія з практикумом
4. Вступ до спеціальності з практикою ознайомлювальною
5. Гендерна психологія
6. Демографія
7. Диференційна психологія
8. Загальна психологія з практикумом
9. Економічна психологія
10. Експериментальна психологія
11. Історія психології
12. Методика викладання психології
13. Методика проведення тренінгів
14. Методика роботи практичного психолога
15. Методологічні та теоретичні проблеми психології
16. Методологія психологічних досліджень
17. Основи клінічної психології
18. Основи психокорекції
19. Основи патопсихології
20. Основи психогенетики
21. Основи психосемантики
22. Основи психологічного консультування
23. Педагогічна психологія
24. Поведінка споживачів
25. Практикум з групової психокорекції
26. Практикум з психологічного консультування та психотерапії
27. Профорієнтація та профвідбір
28. Практика переддипломна
29. Психодіагностика
30. Психологічна експертиза в різних галузях психології
31. Психологічна служба в системі освіти
32. Психологія конфлікту
33. Психологія міжособистісного спілкування
34. Психологія організацій та управління персоналом
35. Психологія особистості
36. Психологія політики
37. Психологія професійної діяльності та психологічна діагностика організацій
38. Психологія реклами і зв’язків з громадськістю
39. Психологія релігії
40. Психологія спорту
41. Психологія управління
42. Психологія сімейного консультування та психотерапії
43. Робота з обдарованими дітьми
44. Робота психолога з людьми, що перебувають в екстремальних ситуаціях
45. Теорії прийняття рішень
46. Соціальна психологія
47. Статистичні методи у психології
48. Сучасні напрямки практичної психології
49. Сучасні теорії глибинної психології
50. Юридична психологія


ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Корнієнко Інокентій Олексійович кандидат психологічних наук,  доцент, завідувач
Балецька Людмила Миколаївна кандидат психологічних наук,  доцент
Штих Ірина Ігорівна старший викладач
Варга Вікторія Степанівна кандидат психологічних наук,  доцент
Костю Світлана Йосипівна кандидат психологічних наук,  доцент
Березовська Лариса Іванівна кандидат психологічних наук,  доцент
Марценюк Марина Олексіївна кандидат психологічних наук,  доцент
Орос Олександра Богданівна кандидат соціологічних наук,  доцент
Юрков Олександр Сергійович кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач
Брецко Ірина Іванівна кандидат психологічних наук,  доцент
Барчі Беата Василівна кандидат психологічних наук, старший викладач
Барчій Магдалина Степанівна старший викладач
Алмаші Світлана Іванівна старший викладач
Воронова Ольга Юріївна старший викладач
Ямчук Таїса Юріївна старший викладач
Алмашій Іван Іванович старший викладач
                                                     Внутрішні сумісники
Щербан Тетяна Дмитрівна доктор психологічних наук,  професор, ректор
Гоблик Володимир Васильович доктор  економічних наук, професор, перший проректор
Розман Ірина Іллівна кандидат педагогічних наук, старший викладач
Стасів Наталія Михайлівна старший викладач
Поділитися:Buffer this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on VKTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page