Кафедра суспільних дисциплін

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра суспільних дисциплін
Завідувач кафедри Малець Олександр Омелянович-к.і.н., доц., зав.кафедри
Адреса 89600 вул. Ужгородська, 26 ауд. 108
Телефон (03131)2-11-09
e-mail

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 

Кафедра суспільних дисциплін почала свою історію з перших днів існування вузу. На перших порах вона забезпечувала викладання економічних, гуманітарних, правових, історико-філософських, психологічних та інших дисциплін. Поступово, в процесі реорганізації виділились випускові кафедри і з жовтня 2008 року кафедра функціонує в якості вже оновленого структурного підрозділу.

За час становлення кафедри її очолювали та розбудовували відомі науковці, як от: д.е.н., доц.. Проскура В.Ф., д.психол.н., проф.. Щербан Т.Д. (сьогодні ректор МДУ), д.і.н., проф. Гуржій О.І., д.ф.н., проф. Блецкан М.І., к.і.н., доц. Шершун І.Г., к.ф.н., доц. Андрусяк І.І.,  д.і.н., проф. Капітан Л.І. та ін.

З 2016 року кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент Малець О.О.

На кафедрі працює 8 викладачів, серед них 5 з науковими ступенями та вченими званнями (Міщур Т.Л. – к.філол.н., доцент; Кухарчук О.С. – к.і.н., доцент; Малець О.О. – к.і.н., доцент; Ільтьо Г.Ф. – к.політ.н., доцент; Олійник В.В. – к.культ.) та 3-е викладачів, які працюють над дисертаційними дослідженнями (Пуйо Г.І., Стасів Н.М., Стільник Я.Ю.).

Викладачі кафедри неодноразово нагороджені почесними грамотами, подяками МОН України, Закарпатської обласної держадміністрації, Закарпатської обласної ради, дипломами та грамотами за участь у наукових конференціях та семінарах, зокрема міжнародних.

Кафедра суспільних дисциплін забезпечує загальнонаукову та гуманітарну складову підготовки студентів всіх напрямів та спеціальностей університету.

Перед сучасним викладачем-суспільником стоять завдання державної ваги – сформувати покоління нової генерації, громадян цивілізованої європейської держави – України, усвідомлення якими свого призначення базується на глибокому знанні світового історичного досвіду, національної історії, сформованої правової культури, філософського мислення. В навчальному процесі викладачами кафедри застосовуються передові методи викладання (використання мультимедійних засобів, інтерактивні засоби та прийоми), що дозволяє проводити його на високому професійному рівні. Використання інноваційних технологій допомагає виконувати суспільний запит – виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити і генерувати ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.

Викладацький колектив кафедри постійно працює над підвищенням фахового, наукового рівня. Науковці виконують кандидатські та докторські дисертаційні дослідження, проходять курси підвищення кваліфікації у провідних вузах та академічних установах країни – Ужгородський національний університет, Інститут історії України та Інститут філософії ім. Г.Сковороди Національної Академії наук України. Основний зміст методичної роботи кафедри складає пошук та постійне вдосконалення шляхів, методів розв’язання проблеми формування гуманістичного мислення, світогляду, активної життєвої позиції громадян України, використання нових підходів та технології при викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін.

Викладачі кафедри є постійними учасниками міжнародних семінарів, конференцій, готують матеріали та приймають участь у загально університетських та загальноміських заходах науково-практичного характеру. Науковці-суспільники виступають ініціаторами проведення урочистостей з нагоди ювілейних дат української історії, проводять круглі столи («Права людини на шляху євроінтеграції України», «Шевченкове слово в контексті історичної пам’яті» (до 200-річчя ювілею Т. Шевченка), «75-річчя Карпатської України» (фотовиставка) та ін.).


 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Історія України
 • Філософія
 • Історія української культури
 • Договірне право
 • Політологія
 • Правознавство
 • Право (Господарське право)
 • Міжнародне право
 • Основи цивільного права та трудового законодавства
 • Право (Правознавство)
 • Право (Правове регулювання туристичної діяльності)
 • Право (Підприємницьке право)
 • Релігієзнавство
 • Історія економіки та економічної думки
 • Теоретико-правові основи освіти
 • Міжнародне приватне право
 • Господарське право
 • Філософія освіти
 • Політичні інститути та економічні процеси
 • Правознавство, трудове право
 • Фінансове та податкове право

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Малець Олександр Омелянович   к.і.н., доц., зав.кафедри
Міщур Тетяна Леонідівна  к.філол.н.,  доцент
Кухарчук Ольга Степанівна  к.і.н., доцент
Ільтьо Галина Федорівна  к.політ.н., доцент
Олійник Вікторія Вікторівна  к.культ., доцент
Пуйо Галина Іванівна  асистент
Стасів Наталія Михайлівна  ст.викладач 
Стільник Ярослава Юріївна  асистент
Поділитися:Buffer this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on VKTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page