Кафедра співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін
Завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доц. Качур М.М.
Адреса 89600 м. Мукачево, вул. Я. Коменського 59, 301 а
Телефон
e-mail  k_sdmtd@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Мукачівського державного університету була створена у 2009 році як забезпечуюча у підготовці фахівців за ступенем „Бакалавр”, „Магістр” та освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст” спеціальності „Музичне мистецтво (за видами: постановка голосу, диригування)”.

Упродовж 2009-2012 рр.. кафедру очолював кандидат мистецтвознавства, доцент Задорожний Ігор Зенонович. З 2012 р. керівництво кафедрою здійснює кандидат педагогічних наук, доцент Качур Мирослава Михайлівна.

Діяльність колективу кафедри СДМТД спрямована на ефективне функціонування згідно із провідними освітніми і мистецькими тенденціями, організацію та вдосконалення шляхів покращення навчальної, навчально-методичної, інноваційно-наукової, музично-виконавської та організаційно-виховної роботи, а також забезпечення необхідних умов функціонування і модернізації, розвитку змісту фахової підготовки майбутніх фахівців у галузі музичного мистецтва; підвищення якості викладання навчальних дисциплін; формування якісного професорсько-викладацького складу, цілеспрямованої самоосвіти педагогічних кадрів.

Викладацький склад кафедри успішно здійснює професійну підготовку майбутніх вчителів музичного мистецтва у галузі теорії та історії музики, методики викладання мистецьких дисциплін, вокального та диригентсько-хорового виконавства.

В рамках проекту «Мистецькі зустрічі» студенти та викладачі кафедри здійснюють культурно-освітню роботу, активно ведуть просвітницьку та концертну діяльність. При кафедрі працюють творчі колективи, які є незмінними учасниками творчих звітів, концертних заходів, що відбуваються в МДУ та місті:

− Народний камерний хор викладачів (худ. кер. Карманов В.В.);

− Народний студентський хор «Цімборики» (худ. кер. Біличко Я.В.,хормейстер Біличко М.С.);

− вокальний ансамбль “Brevis”(худ.кер. Біличко Я.В.);

− студентський вокальний ансамбль «Перфоманс» (худ. кер. студ. групи СО 1с Дьордяк В.В.).

Діяльність художніх колективів спрямована на розкриття здібностей та творчу реалізацію студентської молоді, популяризацію музичного мистецтва, кращих зразків світової та вітчизняної музичної культури.

Випускники кафедри можуть працювати музичними керівниками в ДНЗ, вчителями музики, концертмейстерами, керівниками хорів та вокальних ансамблів, сольними виконавцями у галузі вокального та інструментального виконавства, організаторами культурно-мистецьких заходів, художніми керівниками творчих колективів, викладачами музичних дисциплін у ВНЗ. Також, можуть продовжувати навчання в аспірантурі, здійснювати наукову роботу в галузях мистецтвознавства та музичної педагогіки.

Високими є мистецькі досягнення студентів та викладачів кафедри:

Боднар О.М. –  лауреат 1-го ступеня (номінація Академічний спів) І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу малих форм та творчих колективів інструментального, вокального та хореографічного мистецтва «Закарпатська весна» // Квітень 2016 р.

Магістранти Боднар О.М., Поляк А.В.– учасниці звітного концерту кращих творчих колективів та індивідуальних виконавців міста Мукачева – 29 травня 2016 р.

Коструб С.К. – учасниця концерту з нагоди святкування 70-річчя мукачівської ЗОШ №3 імені Ф. Ракоці ІІ – 4.06.2016 р.

Свідченням високого рівня фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, їх здатності бути конкурентоспроможними на ринку праці є нещодавно здобуті відзнаки викладачів та студентів – Золота медаль у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу» (Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2014»).

 


 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедрою співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін запроваджено проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі XXI століття», учасниками якої є науковці провідних педагогічних та мистецьких вишів.

Налагоджено співпрацю з науково-дослідницьким духовним центром схід-захід ім. Михайла Ляцка, теологічним факультетом Трнавського університету (м. Кошице. Словаччина), з шкільним інтернатом м. Кошице, з Центром Європейської Інтеграції та Транскордонного Співробітництва (Закарпатська область, Україна).

Кафедра налагодила співробітництво із Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, лабораторією естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України, Інститутом мистецтв НПУ ім. М.П.Драгоманова, Львівською національною музичною академією ім. М.В.Лисенка, Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти, Закарпатською обласною філармонією. Зокрема, проектуються та проводяться спільні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, а також майстер класи, що сприяє професійній взаємодії, обміну педагогічним досвідом.

 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
01 Освіта 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Аналіз музичних творів
 • Гармонія
 • Історія зарубіжної музики
 • Історія і теорія хорового виконавства
 • Історія української музики
 • Курсова робота з методики музичного виховання
 • Методика викладання художньої культури
 • Методика музичного виховання
 • Методика музичного виховання в ДНЗ
 • Музика
 • Музика та співи
 • Музичне мистецтво з методикою викладання
 • Основи теорії музики
 • Поліфонія
 • Постановка голосу
 • Практикум за кваліфікацією (хорове диригування, постановка голосу)
 • Ритміка та хореографія
 • Сольфеджіо
 • Спецкурс: Методика навчання за кваліфікацією (диригентсько-хорових дисциплін, постановки голосу)
 • Спецкурс: Основи хореографії з методикою навчання
 • Спецметодика за видами музичного мистецтва (хорове диригування, постановка голосу)
 • Сучасні технології мистецької освіти
 • Сучасна музика
 • Теорія і методика викладання у вищому навчальному закладі одного з курсів за кваліфікацією (хорове диригування, постановка голосу)
 • Теорія і методика музичного виховання
 • Техніка хорового диригування
 • Українська народна музична творчість
 • Хорове аранжування
 • Хорове диригування
 • Хоровий клас
 • Хорознавство

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Качур Мирослава Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
Задорожний Ігор Зенонович кандидат мистецтвознавства, доцент
Довганич Людмила Іванівна доцент
Микуланинець Леся Михайлівна кандидат мистецтвознавства, старший викладач
Сухацька Леся Михайлівна старший викладач
Товтин Надія Іванівна старший викладач
Бурман Консуела Іванівна провідний концертмейстер
Екман Мирослав Сергійович концертмейстер
Макарова Наталія Вікторівна концертмейстер
Цаповська Лілія Степанівна концертмейстер
Човрій Мар’яна Ярославівна старший викладач
Біличко Магдалина Сергіївна асистент
Карманов Валерій Валерійович асистент
Короленко Олена Олександрівна асистент
Кочиеру Лариса Михайлівна асистент
Куцин Еріка Карлівна асистент
Поділитися:Buffer this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on VKTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page