Конференції, семінари


19 – 20 квітня 2018 р.IІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття»

Завантажити: Інформаційний лист


25-26 жовтня 2018 р.  ІІ Міжнародна  науково-практична конференція “Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції”

Завантажити: Інформаційний листІнформаційний лист (EN)


17-18 травня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми професійного становлення особистості».

Завантажити: Інформаційний лист, Збірник тез, Програма конференції


17-18 травня 2018 р. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». 

Завантажити: Інформаційний лист, Збірник тез, Програма конференції


24 квітня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Туризм і рекреація: наука, освіта, практика»

Завантажити: Інформаційний лист, Збірник тез


18 квітня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція  «Фінансове регулювання зрушень в економіці України»
Завантажити: Інформаційний листІнформаційний лист (en)   Збірник тез  Сертифікати


19 – 20 квітня 2018 р. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття»

Завантажити: Інформаційний лист (Укр.), Інформаційний лист (En.)


21 березня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії  України: теорія, практика, інновації розвитку».

Завантажити: Інформаційний лист,  Mатеріали конференції


23 листопада 2017 р. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю»

Завантажити: Інформаційний лист, Інформаційний лист (en), Матеріали конференції


26 жовтня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція  «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

Завантажити: Інформаційний лист, Програма, Збірник тез


26 – 27 жовтня 2017 р. Міжнародна науково-практична конференція  «ОСВІТА І ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

Завантажити: Інформаційний лист, Резолюція, Збірник тез, Програма


17-18 травня 2017 р. Всеукраїнська  науково-практична конференція  «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів»

Завантажити: Інформаційний листПрограмаЗбірник тез


17-18 травня 2017 р.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі»

Завантажити: Інформаційний лист Програма_конференції МДУ,Збірник тез конференції МДУ


20 – 21 квітня 2017 р. I Міжнародна науково-практична  конференція «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі  ХХІ століття»

Завантажити: Інформаційний лист, Інформація про фестиваль


21-22 березня 2017 р.«ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»

Завантажити: Інформаційний лист: EnУкр; Збірник тез; Сертифікати


22-23 березня 2017 р. Міжнародна науково-практична конференція «УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ І ВИКЛИКИ»

Завантажити: інформаційний лист EnУкр, Збірник тез


24 листопада 2016 року. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю».

Завантажити: Матеріали конференції


27-28 жовтня 2016 р. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТНЬОМУ ТА НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ»

Завантажити: Інформаційний листПрограмаЗбірник-тез


19-22 жовтня 2016 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація»

Завантажити: ПрограмаТезиРезолюція


19-20 травня 2016 р. ВСЕУКРАЇНСЬКА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Наука та освіта актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі»

Завантажити: ПрограмаЗбірник доповідей