Успішно інтегрувались!

Менеджери-першокурсники інтегрувалися у навчальний процес. Студенти активно проявляють інтерес до нових знань, а наявна  в МДУ система оцінювання за ЕСТS ефективно сприяє цьому.  Аби роз’яснити особливості  оцінювання знань студентів за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЕСТS) 24 жовтня 2018 року  викладач кафедри Лизанець А.Г.- координатор ЕСТS від факультету економіки, управління та інженерії – провела семінар. Найбільш активними на заході виявились майбутні менеджери. Сподіваємося, це допоможе студентам здавати всі заліки та екзамени на 90-100 балів!