Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Мукачівський державний університет – багатопрофільний навчальний заклад, провідний центр культури, науки, освіти регіону. Основою сучасної концепції розвитку університету є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в умовах ринкової економіки та переходу на інноваційний шлях розвитку.

Наш університет – це велика і дружня родина, з великими науковими та культурними традиціями, зі своєю історією, випускники якої досягли значних успіхів за отриманою спеціальністю. Головним у діяльності вузу є побудова ефективних взаємовідносин у системі «студент-викладач», які здатні забезпечити перетворення потенційних можливостей кожного з них у творчі здібності.

Молодим людям, які прагнуть стати студентами нашого університету, ми пропонуємо широкий спектр напрямів (спеціальностей) підготовки за усіма освітніми рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр.

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ
В університеті для всіх студентів успішно реалізуються:
Програма «Подвійний диплом»:

  • З Вищою Школою Лінгвістичною (м. Ченстохова, Польща).
  • З Сопотською Вищою Школою (Польща).

Дана програма дає можливість паралельно навчатись у двох університетах та по закінченню отримати подвійні (біларетальні) український та польський дипломи державного зразка.

Семестрова програма академічного обміну:

  • в Академії Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща).

Дана програма надає можливість студентам МДУ безкоштовно вивчати фахові дисципліни протягом одного семестру в рамках Міжнародної програми обміну студентів, що фінансується за кошти ЄС.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
XXI століття — ера інформаційного суспільства, у якому інформація – основний ресурс майбутнього. Скористатися інформацією зможуть тільки ті, хто має відповідні знання і підготовку. Саме тому спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” буде завжди актуальною для нашого суспільства.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» можуть працювати в сфері консалтингових послуг, бібліотеках, органах влади, правоохоронних органах, ЗМІ, науково-дослідних установах, державних та відомчих архівах.
Та займати наступні посади: референт; документознавець; бібліотекар; бібліограф; методист бібліотеки; зберігач фондів; спеціаліст відділу культури; науковий співробітник інформаційних, науково-дослідних установ та музеїв; секретар керівника;   архівіст; інформаційний аналітик підприємства (фірми); спеціаліст служби науково-технічної інформації; менеджер інформаційних систем, агентств; викладач в коледжах культури, ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

ЗНО

  1. Українська мова та література;
  2. Історія України;
  3. Географія/Іноземна мова.