Мукачівський державний університет оголошує набір студентів за спеціальностями : Туризм та Географія

Мукачівський державний університет оголошує набір студентів за спеціальностями : 
Туризм та Географія 
Спеціаліст із туризму – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, вивчати світ і допомагати пізнавати його іншим людям.
Підготовку фахівців туристичної сфери здійснює кафедра туризму Мукачівського державного університету. 
Серед напрямів застосування професійних знань, які здобувають майбутні фахівці з туризму, можна назвати такі: організаційна та управлінська, аналітична, консультативна, педагогічна, сертифікаційна та ліцензійна роботи тощо.
Особисті якості, якими володіє фахівець у галузі туризму: позитивне сприйняття оточуючого світу, внутрішня культура, комунікабельність, наполегливість, урівноваженість, стресостійкість, дисциплінованість, ерудованість, орієнтованість на результат.

Сучасна географія — система наук. Протягом століть географія накопичувала багато різноманітних знань про нашу планету. З одного боку, вони стосуються природних об’єктів та явищ. З другого, об’єктом вивчення географічних наук є сама людина та її господарська діяльність. Тому сучасна географія це не одна наука, а ціла система природничих та суспільних наук. Важливими професійними якостями географа є допитливість, нахил до дослідницької діяльності; розвинений окомір; добра пам’ять; вміння орієнтуватися на місцевості; невибагливість; вміння аналізувати та логічно мислити; 
Фахівці – географи можуть працювати: географом — економістом, фахівцем з міського та районного планування, краєзнавцями, туризмознавцями, фахівці у сфері туризму, у службі національних парків, лісовому господарстві і т.д