Проведення тренінгового заняття «Асертивна поведінка. Поважаючи себе-поважай інших»

Умови сьогодення вимагають від людини здатності відстоювати свою точку зору, не порушуючи моральних прав іншої людини. Це здатність оптимально реагувати на критику та вміння рішуче говорити собі та іншим «ні», якщо цього вимагають обставини. Тренінгове заняття «Асертивна поведінка. Поважаючи себе-поважай інших» було проведено зі студентами-психологами 3 курсу та студентами-магістрами. Учасники тренінгу під керівництвом ст. викладача Алмаші С.І. та студентки-магістрантки Гладинець А.М. в ході різних інтерактивних вправ та індивідуальної роботи розвивали навики асертивної поведінки та формували уміння давати аргументовану відмову в ситуації вибору, підбирали правила асертивної поведінки.

Алмаші С.І.
Дата: 30.03.2017 о 12.00. ауд. 107