Вчимося працювати з інформаційними джерелами

Участь студентів у науковому житті кафедри та факультету є невід’ємною складовою його фахової підготовки. Проте,  при виконанні самостійної науково-пошукової роботи, написанні тез, курсових робіт у студентів виникають труднощі щодо використання та систематизації різних джерел інформації, складання бібліографічного опису.

Просте вирішення цієї проблеми нам показали на лекційному занятті з дисципліни «Основи наукових педагогічних досліджень», на якому доступно і в цікавій формі були представлені різні форми та способи роботи з джерельною базою для наукового пошуку.

З перших хвилин навчального заняття ми зрозуміли, що лекція буде нестандартною, адже вона проводилася за участі двох лекторів – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики початкової освіти Лалак Наталією Володимирівною та бібліотекара наукової університетської бібліотеки Матей Кристиною Йосипівною.

У ході лекції нам пояснили, як потрібно працювати з фаховими науковими виданнями, навчальними посібниками, навчили складати список використаних джерел і при цьому використовувати сучасні інформаційні технології.

Це було класно!

студенти 2 курсу ОС «бакалавр»

спеціальності «Початкова освіта»