Правила прийому

Положення про приймальну комісію Мукачівського державного університету


Положення про апеляційну комісію


Правила прийому до Мукачівського державного університету в 2017 році


Правила прийому (зі змінами від 14 червня 2017 року)


Додатки до правил прийому до Мукачівського державного університету в 2017 році:

Додаток 1. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на перший курс з нормативним та скороченим терміном навчання, другий курс з нормативним терміном навчання (на вакантні місця)


Додаток 2. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення


Додаток 3. Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у Мукачівському державному університеті в 2017 році


Додаток 4. Перелік спеціальностей Мукачівського державного університету, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників


Додаток 6. Перелік спеціальностей щодо яких застосовуються пункт 2 розділу ІІІ, пункт 2 розділу ІV, пункт 5 розділу VІІ, пункт 3 розділу XI Правил прийому на навчання до Мукачівського державного університету в 2017 році


Додаток 7. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Мукачівського державного університету в 2017 році


Додаток 8. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти


Додаток 9. Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до МДУ для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України


Додаток 10. Таблиця відповідності балу вступного випробування, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 100-бальної шкали


Додаток 11. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році


Додаток 12. Зміни до Правил прийому до Мукачівського державного університету в 2017 році


Додаток 13. Зміни до Правил прийому до Мукачівського державного університету в 2017 році


 

 

Поділитися:Buffer this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on VKTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page