Аспірантура

Прийом до аспірантури
Мукачівського державного університету

Мукачівський державний університет оголошує прийом на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії (до аспірантури) на очну та заочну форми навчання за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та відповідно до наказів МОН України від 30.05.2016 № 590 та від 04.07.2016 № 771:

011 – Освітні, педагогічні науки

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

051 – Економіка

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

До аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів  Державного бюджету України – за державним  замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. 1. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 2. 2. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 3. 3. 2 фотокартки 3×4;
 4. список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності);
 5. дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 6. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 7. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 8. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на очну форму навчання);
 9. довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 10. міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту, військовий квиток подаються вступниками особисто.

Документи приймаються з 12 липня по 31 липня 2017 року.

Проведення вступних іспитів − з 01 серпня по 11 серпня 2017 року, зарахування − до
18 серпня 2017 року.

Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:

- зі спеціальності (в т.ч. презентація дослідницької пропозиції);

- з іноземної мови (відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Дослідна пропозиція_зразок

Розклад вступних випробувань для прийому на навчання Доктор філософії

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення

Результати вступного випробування з іноземної мови

Результати вступного іспиту зі спеціальності

Рейтингові списки вступників

Список вступників, рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету

Список вступників, рекомендованих до зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

Інформацію можна отримати за тел. 3-13-43,
на сайті www.msu.edu.ua (розділ «Аспірантура»)
e-mail: nauka@mail.msu.edu.ua

Поділитися:Buffer this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on VKTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page