Аспірантура

Прийом до аспірантури
Мукачівського державного університету

Мукачівський державний університет оголошує прийом на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії (до аспірантури) на очну та заочну форми навчання у 2016 році за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та відповідно до наказів МОН України від 30.05.2016 № 590 та від 04.07.2016 № 771:

011 – Науки про освіту

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

051 – Економіка

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

До аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів  Державного бюджету України – за державним  замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту..

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. 1. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 2. 2. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 3. 3. 2 фотокартки 3×4;
 4. список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності);
 5. дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 6. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 7. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 8. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на очну форму навчання);
 9. довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 10. міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту, військовий квиток подаються вступниками особисто.

Документи приймаються з 12 липня по 31 липня 2017 року.

Проведення вступних іспитів − з 01 серпня по 11 серпня 2017 року, зарахування − до
18 серпня 2017 року.

Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:

- зі спеціальності (в т.ч. презентація дослідницької пропозиції);

- з іноземної мови (відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Дослідна пропозиція_зразок

Інформацію можна отримати за тел. 3-13-43,
на сайті www.msu.edu.ua (розділ «Аспірантура»)
e-mail: nauka@mail.msu.edu.ua

Поділитися:Buffer this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on VKTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page