Магістр

Умови вступу для магістрів

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістр на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 071 «облік і оподаткування», 072 «фінанси, банківська справа та страхування», 073 «менеджмент», 075 «маркетинг», 053 «психологія», 241 «готельно-ресторанна справа» та 242 «туризм»

Конкурсний відбір, його організація та проведення

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування