Відділ кадрів

Назва Відділ кадрів
Начальник відділу Герц Анжела Василівна
Адреса м.Мукачево вул.Ужгородська 26, каб.201
Телефон (03131) 2-11-09
e-mail kadri@mail.msu.edu.ua

Основні завдання  та функції відділу:

 1. Забезпечення вищого навчального закладу працівниками необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації у відповідності з рівнем і профілем одержаної ними підготовки і ділових якостей.
 2. Організація робіт по атестації та підвищенню професійного рівня керівників структурних підрозділів, спеціалістів, інших працівників вищого навчального закладу.
 3. Здійснення заходів по дотриманню працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
 4. Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та інших кадрів.
 5. Контроль за дотриманням відповідними структурними підрозділами правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
 6. Організація своєчасного прийому, переводу і звільнення працівників, облік особового складу університету, його структурних підрозділів.
 7. Ведення особових справ працівників, внесення в них змін, пов’язаних з трудовою діяльністю; заповнення, облік і зберігання трудових книжок.
 8. Ведення обліку надання відпусток працівникам, складання графіків чергових відпусток.
 9. Проведення підрахунку трудового стажу, оформлення документів, необхідних для призначення пенсій працівникам університету і подання їх в органи соціального забезпечення.
 10. Організація підбору кадрів на посади науково-педагогічних працівників.
 11. Організація підбору кадрів на посади працівників структурних підрозділів університету та керівників цих підрозділів, підвищення кваліфікації кадрів.
 12. Підготовка матеріалів для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників МДУ.
 13. Здійснення разом з керівниками відповідних структурних підрозділів заходів по накладенню стягнень на працівників за порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та недбайливе ставлення до матеріальної бази університету.
 14. Здійснення заходів по заохоченню працівників за успішне та сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, виконання додаткових робіт по підготовці та проведенню навчального процесу, особисті успіхи у науковій, навчальній та методичній роботі, виконання обсягів робіт, що не пов’язані з посадовими обов’язками працівників, дбайливе ставлення до майна університету, виконання вимог законодавства щодо охорони праці, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил та ін.
 15. Отримання від керівників структурних підрозділів необхідних даних про роботу з кадрами, а також інших матеріалів, що стосуються комплектування, розміщення, обліку, навчання і використання працівників.
 16. Контроль правильного використання працівників структурних підрозділів університету згідно з їх кваліфікацією та спеціальністю.
 17. Видача довідок про трудову діяльність працівників вищого навчального закладу.
 18. Внесення пропозицій ректору стосовно закріплення кадрів окремих структурних підрозділів.
 19. Контроль за виконанням структурними підрозділами наказів ректора та розпоряджень з кадрових питань начальника відділу кадрів.

Співробітники відділу

Герц Анжела Василівна начальник відділу
Зубак Оксана Михайлівна провідний фахівець
Кенес Любов Михайлівна інспектор