Відділ міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами

Назва Відділ міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами
Начальник відділу Дем’ян Ярослава Юріївна
Адреса М.Мукачево вул.Ужгородська 26
Телефон (03131) 2-11-09
e-mail

Основні завдання  відділу:

 • Розробка стратегії міжнародної діяльності Університету, його інтеграції у світові освітню й наукову системи.Організація міжнародної діяльності Університету, розробка методів її здійснення, підготовка угод (програм) і інших документів з реалізації завдань Університету в сфері міжнародних зв’язків.
 • Пошук міжнародних грантів, проектів, конкурсів (в т.ч. спільних з ВНЗ та установами інших країн).
 • Координація діяльності підрозділів Університету по розробці й виконанню міжнародних угод, програм, проектів і договорів.
 • Організація виконання зобов’язань, що випливають із міжнародних угод України й угод, договорів (контрактів) Міністерства освіти та науки України у частині, що стосується Університету.
 • Налагодження контактів із закордонними навчальними та науково-дослідними закладами, агенціями, асоціаціями, а також їх представництвами в Україні.
 • Організація і супровід міжнародних проектів з наукової та навчально-методичної діяльності, культурно-просвітницьких програм, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах.
 • Створення спільних з іноземними партнерами організацій, центрів, лабораторій, технопарків, проведення спільних наукових досліджень, спільна видавнича діяльність, тощо.
 • Організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів.
 • Організація та координація програм міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу університету.
 • Підтримка стосунків з зарубіжними партнерами у галузі спільних програм обміну та програм закордонного стажування для викладачів та студентів Університету.
 • Налагодження та здійснення контактів з міжнародними організаціями та агентствами, посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном, співпраця з донорськими організаціями.
 • Реєстрація, облік, документальне оформлення та безпосередня організація візитів іноземних делегацій, фахівців, викладачів та студентів, що прибувають до Університету з метою навчання тощо.
 • Надання разом з іншими підрозділами університету послуг, пов’язаних із підготовкою іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами, спеціальностями та підготовкою іноземців та осіб без громадянства до вступу у заклади вищої освіти України, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав.
 • Прийом документів, здійснення процедури зарахування й  організація навчання  іноземців та осіб без громадянства на підготовчих курсах.
 • Координація питань, пов’язаних з навчанням іноземців та осіб без громадянства на факультетах.
 • Розповсюдження інформації про напрями та умови вступу до Університету за кордоном, моніторинг чинних та перспективних програм академічних обмінів.
 • Надання іноземцям та особам без громадянства організаційної і правової підтримки при здійсненні процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо такі подаються ними при вступі до Університету.
 • Оформлення студентських квитків, залікових книжок, свідоцтв про закінчення підготовчих курсів та дипломів іноземцям-випускникам на підставі документів, наданих деканами факультетів.
 • Ведення обліку заяв вступників – іноземців та осіб без громадянства, формування  їх особових справ.
 • Ознайомлення іноземців та осіб без громадянства з правилами перебування на території України.
 • Ведення документообігу відділу .
 • Переклад іноземними мовами кореспонденції та поточних документів, що належать до компетенції відділу.
 • Здійснювати протокольно – організаційну підтримку заходів, пов’язаних з міжнародним співробітництвом Мукачівського державного університету, а саме:
 1. підготовку програм прийому та проведення зустрічей з іноземцями в університеті;
 2. підготовку документів, необхідних для виїзду за кордон у службові
 3. відрядження відповідно до Інструкції про порядок службових відряджень за кордон працівників університету з метою проходження  практики (стажування).
 • Готує проекти наказів про відрядження працівників університету за кордон.
 • Веде журнали обліку службових відряджень працівників університету за кордон, прийом іноземців в університеті.
 • Забезпечує складання та подання необхідної статистичної та іншої звітності з питань міжнародного співробітництва.

Співробітники відділу 

Дем’ян Ярослава Юріївна Начальник відділу
Гарапко Евеліна Василівна Фахівець І категорії
Руманех Ваел Валід Сулейман Провідний фахівець