Новини та повідомлення

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»!!!!

Відповідно до Умов прийому та Правил прийому до Мукачівського державного університету для вступу для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 05 «Психологія», 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» обов’язковим є складання єдиного вступного іспиту у формі ЗНО з іноземної мови (англійської, німецької,…

0 comments

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

Професія вихователя – це дивовижна професія, яка дає можливість заглянути в «країну дитинства», професія для творчих та креативних людей. Про освітню програму: Термін навчання – 3 роки 10 місяців. Форма навчання – денна та заочна. Ступінь вищої освіти – бакалавр. Кваліфікація професійна – вихователь дітей дошкільного віку. Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС. Передумови навчання: на основі повної загальної середньої освіти. Перелік…

0 comments

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Кафедра легкої промисловості і професійної освіти МДУ запрошує на навчання за спеціальностями в галузі знань Освіта/Педагогіка: 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та 015 Професійна освіта (Дизайн) Категорії: Кафедра легкої ромисловості   Поділитися:BufferFacebookTwitterLinkedinPrintPinterest

0 comments

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

Формування конкурентоздатного та компетентного викладача педагогіки та вчителя початкової школи, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі початкової освіти та вищої школи, який володіє сучасними педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця, є відкритим та гнучким в умовах реалізації освітньої реформи. Саме на цьому ставиться акцент науково-педагогічними працівниками кафедри…

0 comments

Кафедра туризму і географії Мукачівського державного університету запрошує Вас на навчання за спеціальностями 106 «Географія» та 242 «Туризм»!

ПРИВІТ! Ти хочеш стати успішною людиною та висококваліфікованим спеціалістом? Ти мрієш про престижну спеціальність? Хочеш працювати в індустрії туризму?  ТОДІ ТОБІ ДО НАС! Ми чекаємо на АМБІТНИХ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ, ВЕСЕЛИХ, КРЕАТИВНИХ ТА АКТИВНИХ!!! Ми чекаємо саме на ТЕБЕ!!! Викладачі кафедри туризму і географії МДУ навчають студентів не лише теорії, але й практичним навичкам! З ґрунтовними знаннями в…

0 comments

Освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів»: чому варто навчатись?

Для тих, хто бажає пов’язати своє життя з модою, творчістю, інноваційними та виробничими технологіями індустрії моди пропонуємо навчання за освітньою програмою Конструювання та технології швейних виробів спеціальності 182 Технології легкої промисловості. Метою навчання студентів є підготовка кваліфікованих фахівців, що здійснюють свою діяльність у fashion-індустрії. Актуальність освіти: На сьогодні індустрія моди  – найбільш динамічна галузь економіки, яка…

0 comments

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «Менеджмент»

073 «Менеджмент» Як би не змінювалися часи та умови – управлінці потрібні завжди! Менеджер – висококваліфікований спеціаліст з організації управління і одна з найбільш популярних професій на сьогоднішній день. Це професіонал у сфері управління економікою, ресурсами, процесами та людьми. НАША МІСІЯ – підготовка фахівців для роботи в управлінській сфері на основі поєднання знань з менеджменту, бізнес-адміністрування,…

0 comments

Запрошуємо випускників закладів загальної середньої освіти здобути вищу освіту зі спеціальності «Середня освіта (Природничі науки)» !!!

Мукачівський державний університет вперше оголошує прийом абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра за новою спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки) і готуватиме фахівців-педагогів природничого профілю з використанням новітніх європейських та світових стандартів у сфері інтегрованої освіти та має на меті дати їм цілісне наукове бачення світу, розвивати допитливість і вміння застосовувати наукові знання в повсякденному житті й об’єднує фізику, хімію, біологію,…

0 comments

ПРОФЕСІЯ: ЕКОНОМІСТ

Великий економіст повинен володіти рідкісним поєднанням талантів … Він повинен бути – певною мірою – математиком, істориком, державним діячем і філософом. Він повинен міркувати символами і добре володіти словом. Він повинен розуміти частку в контексті загального і вміти однією думкою з легкістю торкатися абстрактного, і конкретного. Він повинен вивчати інформацію у світлі минулого – заради майбутнього.…

0 comments

ФІНАНСОВА ОСВІТА – ТВІЙ ГАРАНТОВАНИЙ УСПІХ

Фінанси, банківська справа та страхування – це престижна та дуже прибуткова сфера діяльності. Фінансист – це професіонал у сфері фінансових операцій, який займається управлінням фінансових потоків на всіх рівнях економіки, управлінням капіталом; аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства, бере участь у розробці інвестиційних програм. Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу,…

0 comments