Юридичний відділ

Назва Юридичний відділ
Начальник відділу Русин Іван Михайлович
Адреса М.Мукачево вул.Ужгородска 26, каб.405
Телефон (03131) 2-11-09
e-mail Jur.Sluzba@mail.msu.edu.ua

Функції юридичного відділу:

 • Забезпечує правильне застосування в університеті нормативно-правових актів та інших документів, подає ректору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю МДУ.
 • Розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності МДУ.
 • Проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами університету, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством.
 • Проводить разом із структурними підрозділами університету роботу з перегляду згідно з його компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
 • Інформує ректора університету про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
 • Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів). Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) юридичною службою за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують.
 • Подає ректору університету пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності МДУ.
 • Організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників МДУ, роз’яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань.
 • Разом із зацікавленими структурними підрозділами університету бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці.
 • Надає правову допомогу працівникам МДУ, які потребують соціального захисту.
 • Забезпечує правильне застосування норм трудового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників університету, подає пропозиції ректору щодо поновлення порушених прав.
 • Організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів.
 • Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів МДУ в судах та інших органах.
 • Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.
 • Розглядає звернення громадян, контролюючих та правоохоронних органів, звернення та запити народних депутатів України.

Працівники юридичного відділу

Русин Іван Михайлович – начальник юридичного відділу