Відділ працевлаштування та практичної підготовки студентів

Назва Відділ працевлаштування та практичної підготовки студентів
Керівник відділу
Адреса м. Мукачево,  вул.Ужгородска ,26, каб.316
Телефон (03131) 2-11-09
e-mail pv@mail.msu.edu.ua

Основні завдання  відділу

 1. координація роботи робочих груп факультетів на рівні університету з наступних напрямків:
  • проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює МДУ;
  • здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.
  • налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;
 2. забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
 3. інформування випускників і студентів вищого навчального закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці  (спеціальності);

Функції відділу

 1. координація дій робочих груп факультетів з наступних питань:
  • співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечує оперативне заповнення вакансій;
  • налагодження ділових стосунків МДУ з центральними та місцевими       органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
  • вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці регіону та України і надання відповідних пропозицій керівництву університету надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення їх на сайті вищого навчального закладу;
  • подання державній службі зайнятості за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомості про нього та спільний з державною службою зайнятості пошук першого робочого місця;
  • здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання;
  • планування і координація роботи інститутів, факультетів, випускових кафедр щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у поза навчальний час;
 2. створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до підрозділу щодо працевлаштування, та накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників. Використання мережі Інтернет для постійного поновлення банку вакансій;
 3. надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки;
 4. організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар’єри, семінари – практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);
 5. інформування, деканатів та випускових кафедр про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;
 6. надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;
 7. налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;

Співробітники відділу

Керівник відділу
Пагіря Антоніна Аантонівна Завідувач практики