Доступ до публічної інформації

Мукачівський державний університет (МДУ) надає публічну інформацію керуючись Законом України  “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”
Надання публічної інформації МДУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Поштова адреса МДУ для подання інформаційного запиту:
89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26
тел./факс (+3803131) 2-11-09

E-mail: info@msu.edu.ua,  pr@mail.msu.edu.ua

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у МДУ

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

– Від фізичної особи (зразок);
Від юридичної особи (зразок);
Від об’єднань громадян (зразок);
Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації
Порядок взаємодії Мукачівського державного університету із представниками засобів масової інформації
Інструкція щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію
Графік особистого прийому громадян у Мукачівському державному університеті