Кафедра англійської філології та методики викладання іноземних мов запрошує на навчання за спеціальністю 014 “Середня освіта (Мова і література (англійська))”

Підготовка студентів за ступенем «Бакалавр» та «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)» спеціальності 014 “Середня освіта (Мова і література (англійська))” є особливо актуальною для Карпатського регіону, який відрізняється від інших областей своїм економіко-географічним положенням.

Основною метою діяльності кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов є забезпечення потреб регіону у висококваліфікованих фахівцях, які мають поєднувати набуті теоретичні та практичні знання уміння і навички з обраної спеціальності; планувати та організовувати навчально-виховний процес на високому науково-методичному рівні; використовувати ефективні методи і прийоми роботи, нові педагогічні дослідження.

Наші випускники можуть працювати на посадах вчителя/викладача англійської мови та зарубіжної літератури:

  • у загальноосвітніх школах; у дошкільних закладах;
  • у школах з поглибленим вивченням англійської мови;
  • в школах нового типу (гімназіях, ліцеях, колегіумах) з поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін;
  • у професійно-технічних училищах та технікумах;
  • в учбових закладах технічного і гуманітарного профілю;
  • у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації;
  • в інших формах і видах навчання іноземної мови, що відповідають його професійній підготовці.

З метою підвищення ефективності формування міжкультурної комунікації, студенти спеціальності мають можливість навчатися за міжнародними програмами обміну: у Вищій лінгвістичній школі (WSL) за програмою «Подвійний диплом» та Програмою семестрової академічної мобільності в Академії імені Яна Длугоша (AJD) в Ченстохові (Республіка Польща).

Категорії: Кафедра англійської філології та методики викладання іноземних мов