Висновки експертної комісії МOН України

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України з акредитаційної експертизи: