ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА І ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ (25-26 жовтня 2018 року)

Знання та освіта в сучасному суспільстві набувають все більшої цінності. Освіта стає визначальним компонентом соціально-економічного розвитку, основою збагачення інтелектуального та людського капіталу. Таким проблемам була присвячена ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції», що відбулася 25-26 жовтня 2018 року в Мукачівському державному університеті.

 Організатором конференції виступила кафедра теорії та методики початкової освіти.

В роботі конференції брали участь науковці з України, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови.

  Учасників конференції привітали Тетяна Щербан, доктор психологічних наук, професор, ректор Мукачівського державного університету та мер м. Мукачева Андрій Балога.

На двох пленарних та секційних засіданнях науковці та практики ділилися результатами теоретично-експериментальних досліджень щодо соціально-економічних детермінантів інтеграції освіти України у глобальний ринок освітніх послуг (Наталія Авшенюк, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ); дигітальної педагогіки та інформаційних технологій (Рената  Бернатова, професор, доктор PHD, Пряшівський університет (Словаччина), формування критичного мислення студентів вищої школи (Аліса Петрашова, професор, доктор PHD, Пряшівський університет (Словаччина), перспектив технологічної та дизайнерської освіти (Павол Лізак, професор, доктор PHD, Ружемберок (Словаччина), полікультурного суспільства та міжкультурної освіти (Олена Бочарова, професор, доктор хабіл., Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського (Польща), зарубіжного досвіду підготовка фахівців освіти за двома спеціальностями (Наталія Мачинська, доктор педагогічних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка); досвіду партнерства та співпраці закладу загальної середньої освіти та закладу вищої освіти (Людмила Ковач директор, Мукачівська ЗОШ І–ІІІ ст. № 13)

Під час проведення конференції було висвітлено такі актуальні питання:

  1. Психолого-педагогічні засади формування особистості.
  2. Педагогічна освіта в умовах євроінтеграції.
  3. Початкова освіта та підготовка вчителя початкових класів в умовах упровадження Концепції Нової української школи.
  4. Освітні технології у забезпеченні конкурентоспроможності майбутнього фахівця.
  5. Неперервна освіта і підготовка фахівців в умовах вищої школи.
  6. Міжнародна співпраця у галузі вищої освіти

Окрасою наукового заходу була виставка студентських робіт, представлених Гуманітарно-педагогічним коледжем МДУ, кафедрою готельно-ресторанної справи та кафедрою легкої промисловості і професійної освіти.

Наукові здобутки викладачів Мукачівського державного університету (монографії, статті в наукових журналах, навчально-методичні посібники тощо) демонстрував стенд, який оформлений Науковою бібліотекою Мукачівського державного університету.

Виступи музичних і танцювальних студентських колективів Мукачівського державного університету сприяли творчій і міжнародній співпраці (організатори – кафедри педагогічного факультету).

Прекрасну екскурсію під символічною назвою «Місто Мукачево: історичні та духовні цінності» провела для учасників конференції кафедра туризму та рекреації за підтримки первинної профспілкової організації працівників і студентів МДУ.

Лейтмотивом ІІ Міжнародної науково-практичної конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» стало виявлення можливостей модернізації освіти, що полягає у підвищенні якості, проектуванні ефективних освітніх систем з урахуванням економічних змін і системи управління, які будуть відповідати запитам життя і потребам розвитку особистості, сучасного суспільства і держави. Освіта може стати тим чинником перетворення суспільства, що сприяє розвитку потенціалу людства, запорукою нової концепції глобальної безпеки. Учасники конференції  наголошували, що стратегія розвитку освіти полягає у зміцненні національних освітніх систем, їх послідовній інтеграції в європейський та світовий освітній простір, у формуванні якісного кадрового продукту, який сприятиме примноженню капіталу в різних галузях економіки та забезпечить майбутній всебічний розвиток держави. Щоб створити умови для нової освіти, необхідно доповнити впровадження технологічних інновацій радикальними змінами особистісного, міжособистісного і системного аспектів освітніх систем: зростання особистісно-орієнтованої освіти й акцент на самоорганізацію освітньої діяльності особистості, створення командного, групового і мережевого (взаємного) навчання, що дає можливість розвитку нових локальних освітніх екосистем, колективних і глобальних компетенцій та процесів індивідуального зростання.

 Ганна Товканець, доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти