Кафедра суспільних дисциплін здійснює набір студентів за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство»


 

В умовах зростання суспільної ролі музейної та пам’яткоохоронної діяльності зросла потреба у фахівцях з цієї галузі знань. Особливо гостро це відчувають у західному регіоні України, і насамперед на Закарпатті, де зосереджена велика кількість пам’яток історії та культури України і велика кількість музейних закладів. З метою забезпечення потреб ринку праці у висококваліфікованих спеціалістах, Мукачівський державний університет проводить набір студентів на спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство».

Хто такий музейний працівник ХХІ століття? Це історик, філософ, експерт, інтелектуал з пильним поглядом художника, який здатний вирішувати всі питання економіко-правового характеру, що поставлені перед сучасною культурою. 

Наші студенти – це майбутні висококваліфіковані фахівці, які надають професійно екскурсійні послуги, працюють із зібраннями культурних цінностей, займаються експозиційною та науково-дослідною роботою. Це молоді спеціалісти, які володіють широким спектром інформаційних технологій, впевнено здійснюють рекламно-інформаційну діяльність, освоїли маркетинг та менеджмент, у сфері культурної політики.

 

Детальніша інформація про спеціальність в буклеті.