Студенти спеціальності «Філологія англійська» проходять навчально-ознайомчу практику в школах Мукачева

Навчальна практика студентів є невід’ємною складовою частиною навчального процесу, що має на меті закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття професійних навичок у межах майбутньої спеціальності, нагромадження досвіду самостійної роботи. Стати висококваліфікованим фахівцем лише сидячи в аудиторії й засвоюючи теоретичний курс, неможливо, тому студенти Мукачівського державного університету проходять навчальну, виробничу та переддиплому практики. Цього тижня студенти 1 курсу спеціальності «Філологія англійська» проходили навчально-ознайомчу практику у  школах міста Мукачева. Під час проходження практики студенти мали можливість засвоїти досвід старших колег, вивчити традиції колективу, форми і методи роботи, апробувати свої здібності та виявити ініціативу під час роботи.