Бухгалтерія

Назва Бухгалтерія
Начальник відділу Пігош Василь Августинович
Адреса м.Мукачево вул.Ужгородска 26, к. 303
Телефон (03131) 2-11-09
e-mail buh@mail.msu.edu.ua; plan@mail.msu.edu.ua

Бухгалтерія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Бюджетним кодексом України,  наказами Мінфіну, Наказом про облікову політику установи, Статутом установи, Положенням про бухгалтерію, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами ректора.

Основні завдання бухгалтерії

  • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складання звітності
  • надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан установи, результати її діяльності та про рух грошових коштів
  • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань
  • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності
  • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів
  • бухгалтерія  МДУ здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності у Мукачівському гуманітарно-педагогічному та Виноградівському державному коледжах

Положення про бухгалтерію Мукачівського державного університету

Положення про планово-фінансовий відділ Мукачівського державного університету 

Співробітники відділу

Пігош Василь Августинович Проректор з науково-педагогічної роботи та  економічних питань – головний бухгалтер
Стецович Марія Михайлівна Заступник головного бухгалтера з економічних питань
Кратко Наталія Іванівна Заступник головного бухгалтера
Бошота Неля Василівна Заступник головного бухгалтера по контролю
Алмашій Надія Іванівна Провідний фахівець
Хожемпа Валентина Михайлівна Провідний фахівець
Орлик Світлана Іванівна Провідний фахівець
Дзямко Ольга Василівна Фахівець І категорії
Думнич Лариса Василівна Фахівець І категорії
Лакатош Леся Петрівна Фахівець І категорії
Сангріт Наталія Михайлівна Фахівець І категорії
Федорова Інна Володимирівна Касир