«Треба самому багато знати, щоб навчати інших». В.Короленко

Однією з актуальних проблем вищої педагогічної освіти є якісна підготовка висококваліфікованих, компетентних фахівців, які володіють системними  знаннями  й уміннями, використовуючи  їх у нестандартних ситуаціях, здатних до творчої професійної діяльності. Формування педагога нового типу забезпечується крізь призму практичної підготовки, у тому числі  асистентської практики. Днями на педагогічному факультеті відбувся захист  асистентської практики магістрів спеціальності 012 «Дошкільна освіта»…

Вивчаємо таємниці природи

Професія вихователя дітей дошкільного віку унікальна тим, що вимагає широкої ерудиції людини у всіх сферах життєдіяльності, однією з яких є природнича. Природа вабить до себе розмаїттям барв, вишуканістю форм та звуків. Вивчаючи природу рідного краю, майбутній вихователь набуває неоціненного скарбу спілкування з об’єктами рослинного та тваринного світу, вчиться розуміти їх мову, усвідомлює зв’язки та взаємозалежності між…

Усвідомлений вибір – упевнений крок в успішне майбутнє!

Вибір майбутньої професії – один із перших вагомих  кроків, які доводиться робити випускникам школи. Більшість робить вибір на користь престижності професії, можливості гарно заробляти, і лише в окремих випадках пріоритетом є особиста зацікавленість майбутнім фахом. Ви отримали диплом бакалавра з обраного фаху,  проте любов до дитини відчуваєте як власне внутрішнє і головне покликання,  тому вирішили опанувати…

Підсумкова атестація магістрів на педагогічному факультеті завершилась

На педагогічному факультеті успішно завершилась підсумкова атестація студентів спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» денної та заочної форми навчання. Голови екзаменаційних комісій – доктор педагогічних наук, професор Зданевич Лариса Володимирівна (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія) та доктор педагогічних наук, професор Будник Олена Богданівна (Прикарпатський національний університеті імені Василя Стефаника) зазначили високий рівень організації, навчально-методичного забезпечення  та…

Попередній захист дипломних робіт магістрів педагогічного факультету

22 листопада 2018 року на педагогічному факультеті відбувся попередній захист випускних дипломних робіт ОС «Магістр» за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта». Перед магістрами виступила Швардак М.В., доц. кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, яка нагадала випускникам про вимоги щодо структури та оформлення дипломних робіт. Завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Кобаль В.І.…

НАУКОВИЙ СЕМІНАР «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»: ЧАСТИНА 2 (ТЕОРЕТИЧНА)

Черговий етап семінару пройшов у формі лекції-презентації на тему: «Інноваційні електронні засоби організації та підтримки неперервності освітнього процесу», спрямованої на вирішення проблеми доступності якісної освіти шляхом використання електронного ресурсу MobiSchool. Лектором Карташовою Любов’ю Андріївною (генеральний директор ТОВ «Акцент», доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти МДУ) подано детальну характеристику даного ресурсу,  який  спрямований…

НАУКОВИЙ СЕМІНАР «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»: ЧАСТИНА 1 (ПРАКТИЧНА)

Українська  освіта вже сьогодні має базуватись на нових освітніх моделях, без яких неможливо реалізувати освітню реформу загалом та Концепцію Нової української школи як одну з найважливіших її складових. Саме цим і зумовлена актуальність наукового семінару «Інновації в освіті: теорія і практика», який відбувся 18 квітня 2018 року на базі Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13. У…

ДОСКОНАЛІСТЬ ДАЄТЬСЯ ПРАКТИКОЮ: ПІДСУМКИ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

«Година роботи навчить більшого, ніж день пояснень…» – так вважав Ж. Ж. Руссо. Cаме цю цитату згадали магістри кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, підводячи підсумки асистентської практики, яку проходили у період з 05.03 по 01.04.2018 року. Студенти відчули себе у ролі викладачів ЗВО, поглиблювали свої знання зі спеціальних дисциплін, застосовували теоретичні знання з педагогіки та…

Відбулися захисти дипломних робіт магістрантів денної та заочної форми навчання спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта»

25-30 січня 2018 року відбулися захисти дипломних робіт студентів-магістрів денної та заочної форми навчання груп ДО-2м, ДО-2м(з), ПО-2м, ПО-2м(з). Екзаменаційна комісія спеціальності «Дошкільна освіта»  працювала під головуванням д.п.н., професора, завідувача кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Зданевич Лариси Володимирівни, а спеціальності «Початкова освіта» – д.п.н., старшого наукового співробітника, професора кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ…

Обирай професію правильно!!!

Профорієнтаційна робота в Мукачівському державному університеті є невід’ємною складовою функціонування вищого навчального закладу і має кілька пріоритетних завдань, одне з яких – організація агітаційно-роз’яснювальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. Саме з метою спрямування та залучення до вступу випускників навчального закладу і була проведена зустріч з учнями та адміністрацією Зняцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівської районної ради.…

На кафедрі педагогіки дошкільної та початкової освіти в МДУ працює експертна комісія

11 грудня 2017 року на кафедрі педагогіки дошкільної та початкової освіти розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» за другим (магістерським) рівнем. Експертна комісія у складі: голова – Андрієвський Борис Макійович, завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук,…

Набуваємо досвіду

У період з 01 вересня 2017 р. по 08 вересня 2017р. ми, студенти 3 курсу спеціальності  «Початкова освіта» педагогічного факультету Мукачівського державного університету, проходили педагогічну практику «Перші дні дитини в школі» в Мукачівській ЗОШ №13 І-ІІІ ст. Мета цієї практики: спостерігати за роботою вчителя на уроці, вивчати особливості адаптації дитини до нових умов у перший тиждень…