Для отримання сільського коефіцієнта термін реєстрації в селі не обмежується, але його треба підтвердити відповідною довідкою

Відповідно до листа Міністерства (№3/206-19 від 17.05.2019 р.) вступникам у виші, які мають право на сільський коефіцієнт (СК), треба буде підтвердити це довідкою про реєстрацію місця проживання. Водночас на 2019 рік МОН зняло обмеження щодо необхідного терміну реєстрації у селі для нарахування коефіцієнту. Цього року, як і раніше, серед коригувальних коефіцієнтів є сільський – для тих…

ЯКИМ БУДЕ ТЕСТ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ?

Українським центром оцінювання якості освіти  оприлюднено загальні характеристики тестів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з англійської, німецької, французької, іспанської мов. Тести з англійської, іспанської, німецької та французької мов ЄВІ міститимуть 42 завдання різних форм та складатимуться з двох частин: «Читання» (22 завдання), «Використання мови» (20 завдань). Зміст тестів з англійської, німецької, французької, іспанської мов визначено Програмою єдиного…

З 13 травня розпочинається реєстрація для складання додаткового фахового іспиту та єдиного вступного іспиту з іноземної мови

Шановні вступники! З 13 травня розпочинається реєстрація для складання додаткового фахового іспиту та єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» – 051 «Економіка» та 053 «Психологія», 07 «Управління та адміністрування» – 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси,…

До уваги вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Шановні вступники! Затверджено розклад додаткових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) та складають єдиний вступний іспит з іноземної (у формі ЗНО) для вступників спеціальностей: 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси,…

Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Економіка»

ПРОФЕСІЯ: ЕКОНОМІСТ     Великий економіст повинен володіти рідкісним поєднанням талантів … Він повинен бути – певною мірою – математиком, істориком, державним діячем і філософом. Він повинен міркувати символами і добре володіти словом. Він повинен розуміти частку в контексті загального і вміти однією думкою з легкістю торкатися абстрактного, і конкретного. Він повинен вивчати інформацію у світлі…

Мукачівський державний університет проводить підготовку молодших бакалаврів

Мукачівський державний університет отримав Ліцензію на підготовку фахівців вищої освіти освітнього ступеня «Молодший бакалавр» за  спеціальностями  013 «Початкова освіта», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та 051 «Економіка». Вступ на молодшого бакалавра проводиться на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО з 2 предметів (1-й – українська мова і література; 2-й – з двох предметів…

До уваги вступників спеціальності 025 “Музичне мистецтво”!!!

Міністерство освіти та науки України затвердило графіки проведення творчих конкурсів в закладах вищої освіти під час вступної кампанії 2019 року для здобуття ступеня бакалавра. Проходження творчого конкурсу є обов’язковим для вступників спеціальності 025 «Музичне мистецтво». Відповідно до Графіку творчий конкурс для вступників спеціальності 025  «Музичне мистецтво» буде  проходити  –  01 липня, 05 липня та 10 липня…

Кафедра легкої промисловості і професійної освіти запрошує на навчання за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості»

Освітня програма: Проектування взуття та галантерейних виробів Сьогодні на ринку праці  для успішного розвитку економіки країни вкрай не вистачає фахівців інженерної галузі. Перспективність навчання  і отримання інженерно-технічної освіти очевидна. Метою навчання студентів за даною спеціальністю є підготовка інженерно-технічних фахівців для fashion-індустрії. Студенти навчаються проектувати та виготовляти сучасне взуття та галантерейні вироби різного призначення, застосовувати знання  про…

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»!!!

МОН затвердило всі програми, за якими цього року укладатимуть тести для «ЗНО в магістратуру». Йдеться про єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ), який мають проходити вступники в магістратуру за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 05 «Психологія», 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм». Для складання ЄВІ…

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»!!!!

Відповідно до Умов прийому та Правил прийому до Мукачівського державного університету для вступу для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 05 «Психологія», 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» обов’язковим є складання єдиного вступного іспиту у формі ЗНО з іноземної мови (англійської, німецької,…

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

Професія вихователя – це дивовижна професія, яка дає можливість заглянути в «країну дитинства», професія для творчих та креативних людей. Про освітню програму: Термін навчання – 3 роки 10 місяців. Форма навчання – денна та заочна. Ступінь вищої освіти – бакалавр. Кваліфікація професійна – вихователь дітей дошкільного віку. Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС. Передумови навчання: на основі повної загальної середньої освіти. Перелік…

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Кафедра легкої промисловості і професійної освіти МДУ запрошує на навчання за спеціальностями в галузі знань Освіта/Педагогіка: 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та 015 Професійна освіта (Дизайн) Категорії: Кафедра легкої ромисловості  

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

Формування конкурентоздатного та компетентного викладача педагогіки та вчителя початкової школи, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі початкової освіти та вищої школи, який володіє сучасними педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця, є відкритим та гнучким в умовах реалізації освітньої реформи. Саме на цьому ставиться акцент науково-педагогічними працівниками кафедри…

Кафедра туризму і географії Мукачівського державного університету запрошує Вас на навчання за спеціальностями 106 «Географія» та 242 «Туризм»!

ПРИВІТ! Ти хочеш стати успішною людиною та висококваліфікованим спеціалістом? Ти мрієш про престижну спеціальність? Хочеш працювати в індустрії туризму?  ТОДІ ТОБІ ДО НАС! Ми чекаємо на АМБІТНИХ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ, ВЕСЕЛИХ, КРЕАТИВНИХ ТА АКТИВНИХ!!! Ми чекаємо саме на ТЕБЕ!!! Викладачі кафедри туризму і географії МДУ навчають студентів не лише теорії, але й практичним навичкам! З ґрунтовними знаннями в…