КІТ ЛЕСЯ ЗЕНОВІЇВНА

Грудень  2018 р.

КІТ ЛЕСЯ ЗЕНОВІЇВНА

Назва дисертаційної роботи: «Організаційно-економічні засади розвитку аптечних мережевих бізнес-структур»

Дата захисту: 30. 01. 2019 року.

Назва спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук.