МИКУЛАНИНЕЦЬ СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Грудень  2018 р.

МИКУЛАНИНЕЦЬ СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Назва дисертаційної роботи: «Логістичний механізм розвитку

 туристично – рекреаційного комплексу регіону».

Дата захисту: 30. 01. 2019 року.

Назва спеціальності: 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук.