МОШАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Назва дисертаційної роботи: Системний підхід до стратегічного управління конкурентоспроможністю регіональної економіки

Дата захисту: 10.03.2016

Назва спеціальності: 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук.

Матеріали для завантаження: