Методичний семінар «Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку»

24 листопада кафедрою теорії та методики дошкільної освіти було проведено методичний семінар на тему «Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку». В роботі семінару активну участь взяли студенти старших курсів спеціальності «Дошкільна освіта» під керівництвом викладачів кафедри.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

Метою проведення семінару було обговорення питань з теорії та практики процесу розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку, психолого-педагогічного супроводу дошкільників у творчій діяльності, використання можливостей різних видів дитячої діяльності з метою розвитку творчості дітей.

Модераторами семінару виступили кандидат психологічних наук, доцент Іванова В.В. та старші викладачі Микуліна А.К. і Михайлова К.В.

Методичний семінар відкрила завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Черепаня Н.І., яка наголосила, що тема семінару є надзвичайно важливою та актуальною, оскільки одним з основних завдань сучасної дошкільної освіти є створення умов для становлення та розвитку творчої діяльності дітей дошкільного віку та запросила всіх присутніх до плідного обговорення представлених доповідей.

У рамках зазначеної теми, доповідачами методичного семінару були висвітлені наступні питання:

– «Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку у творчій діяльності», доповідач Лабош О.М., студентка групи ДО-3, спеціальності «Дошкільна освіта», науковий керівник к. психол. н., доцент Іванова В.В.

– «Розвиток творчого потенціалу дошкільників у процесі продуктивних видів діяльності», доповідач Варга І.В. – студентка групи ДО-4, напряму підготовки «Дошкільна освіта», науковий керівник ст. викладач Михайлова К.В.

– «Розвиток творчих здібностей у дошкільників в процесі малювання», доповідач Любежаніна Б.А. – студентка групи ДО-3, спеціальності «Дошкільна освіта», науковий керівник ст. викладач Микуліна А.К.

– «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами математики», доповідач Раточка Г.І. – студентка групи ДО-3, спеціальності «Дошкільна освіта», науковий керівник ст. викладач Русин Н.М.

– «Розвиток творчості у дошкільників в процесі складання інтелектуальних карт», доповідач Ковач А.С. – студентка групи ДО-3, спеціальності «Дошкільна освіта», науковий керівник к.пед.н., доцент Барна X.В.

– «Розвиток словесної творчості на літературних заняттях», доповідач Сідлак Я. В. – студентка групи ДО-2 сп, спеціальності «Дошкільна освіта», науковий керівник ст. викладач Волошин Н.П.

– «10 заповідей Єфімова по формуванню творчих здібностей у дітей дошкільного віку на заняттях з фізичного виховання», доповідач Бердер Н.М. – студентка групи ДО-3, спеціальності «Дошкільна освіта», науковий керівник к.пед.н., доцент Черепаня Н. І.

– «Проектна діяльність як засіб розвитку креативності дошкільників», доповідач Савко Л.М. – студентка групи ДО-4, напряму підготовки «Дошкільна освіта», науковий керівник к.пед.н., ст. викладач Попович О. М.

«Роль гри у розвитку творчості дітей дошкільного віку», доповідач Попович М.І. – студентка групи ДО-2 сп, спеціальності «Дошкільна освіта» науковий керівник к. пед. н., доцент Чекан О. І.

– «Система корекційної роботи з дітьми з мовленнєвими вадами в процесі творчих ігор», доповідач Вурста А.Ю. – студентка групи ДО-4, напряму підготовки «Дошкільна освіта», науковий керівник ст. викладач Кас’яненко О. М.

Після закінчення  семінару всі учасники отримали програми. Колектив кафедри теорії та методики дошкільної освіти висловлює подяку всім, хто прийняв участь у семінарі з представленням корисної інформації та змістовних презентацій.

Категорії: кафедра теорії та методики дошкільної освіти