Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти

 22.03.2017р. кафедрою теорії та методики дошкільної освіти було проведено науковий семінар на тему «Професіоналізм педагога у сучасній педагогічній освіті».

Черепаня Н.І., канд.пед.н., доц., завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, у вступному слові наголосила на тому, що актуальним завданням вищої педагогічної освіти поряд із професійною підготовкою фахівців різних спеціальностей є також підготовка й перепідготовка висококваліфікованих викладачів, підвищення рівня їхньої загальної та психологічної культури, педагогічної майстерності й професіоналізму. 

Для обговорення викладачі кафедри запропонували доповіді: «Проблема професіоналізму викладача в психолого-педагогічних дослідженнях», «Професіоналізм викладача вищої школи як інтегрована якість», «Професійне самовдосконалення педагога — основа забезпечення якості освіти», «Професіогенез розвитку особистості як професіонала», «Професіоналізм як соціально-педагогічне явище», «Педагогічний професіоналізм діяльності викладача вищого навчального закладу», «Методологічні засади розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищого навчального закладу».