“Economics and Society”

Перейти на сторінку журналу “Економіка та суспільство”
Назва видання “Економіка та суспільство”
Про видання

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

Index Copernicus ICV 2015: 35.93 
CiteFactor  Economy and Society
Фахова реєстрація Наказ МОН України від 9 березня 2016 року № 241
Засновник видання Мукачівський державний університет
ISSN (Online) 2524-0072
Адреса редакції
Мукачівський державний університет
Факультет економіки, управління та інженерії
Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26, каб. 409

Телефон: +38 (068) 813 59 09
Веб-сайт журналу: www.economyandsociety.in.ua
E-mail редакції: journal@economyandsociety.in.ua

Редактори Головний редактор
Стегней Маріанна Іванівна, доктор економічних наук, доцент, декан факультету економіки, управління та інженерії Мукачівського державного університету.Заступник головного редактора
Іртищева Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.Відповідальний секретар
Лінтур Інна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів
Мукачівського державного університету.

Перейти на сторінку журналу “Економіка та суспільство”

Архів випусків

Рік видання

Випуск 1

2015

Випуск 2

 Випуск 3  Випуск 4  Випуск 5  Випуск 6  Випуск 7

2016

Випуск 8  Випуск 9  Випуск 10  Випуск 11  Випуск 12  Випуск 13

2017

Випуск 14

2018

Перейти на сторінку журналу “Економіка та суспільство”