Міжнародний науковий журнал

«ОСВІТА І НАУКА»

Попередня назва журналу «Науковий вісник Мукачівського державного університету». У 2018 р. журнал перереєстровано (Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Серія КВ № 23077-12917 ПР від 04.01.2018р.)

Публікується два рази на рік (квітень, грудень).

Міжнародний науковий журнал “ОСВІТА І НАУКА” зареєстровано та проіндексовано в таких міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus, ResearchBib, SJIF/Inno-Space, CiteFactor, Infobase Index, DRJI, Turkish Education Index.

ISSN (print) 2617-0833

ISSN (online) 2617-0841

Співзановники та видавці журналу:

  • Мукачівський державний університет (Україна)
  • Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові (Польща)

Проблематика:

  • Природничі і технічні науки
  • Гуманітарні і суспільні науки
  • Економічні науки

Бібліометричний профіль журналу у Google Scholar.

Кожній статті присвоюється ідентифікатор DOI.

Редакційна колегія журналу керується у своїй роботі міжнародними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.