Міжнародний науковий журнал
«ОСВІТА І НАУКА»

Головний редактор Щербан Тетяна Дмитрівна – доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України (Мукачево, Україна)

Заступники головного редактора:

Jerzy Piwowarski – Dr. hab., Prof. AJD (Ченстохова, Польща)

Гоблик Володимир Васильович – доктор економічних наук, професор (Мукачево, Україна)

Відповідальний секретар  Мовчан Катерина Миколаївна (Мукачево, Україна).

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ

Розділ “Природничі та технічні науки”

Відповідальний редактор Козарь Оксана Петрівна доктор технічних наук, доцент (Мукачево, Україна)

Члени редакційної колегії:

 • Злотенко Б.М. – д-р. т. н., професор (Київ,Україна)
 • Блецкан Д.І. – д-р. фіз.-мат. н., професор (Ужгород, Україна)
 • Boguslaw Wozniak  – Dr. Eng., Prof. (Лодзь, Польща)
 • Шаблій О. І. – д-р. геогр. н., професор (Львів, Україна)
 • Yuriy Povstenko Prof. Dr. hab. (Ченстохова, Польща)
 • Pavol Lizak – Prof. Ing, PhD (Ружонберог, Словацька Республіка)
 • Кабацій В.М. – к. фіз.-мат.н., доцент (Мукачево, Україна)
 • Ігнатишин М.І. – к.т.н., доцент (Мукачево, Україна)
 • Смочко Н.М.– к. геогр. н, доцент (Мукачево, Україна)
 • Машіка Г.В. – д-р. геогр. н, доцент (Мукачево, Україна)

Розділ “Гуманітарні та суспільні науки”

Відповідальний редактор Теличко Наталія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор (Мукачево, Україна)

Члени редакційної колегії:

 • Попович Н.М. – д-р. пед. н., професор (Мукачево, Україна)
 • Шандор Ф.Ф. – д-р. філос. н., професор (Ужгород, Україна)
 • Оросова Рената – доктор філософії (Словацька Республіка)
 • Саболч Єва – доктор філософії, професор (Угорщина)
 • Beata Urbanowicz – Prof. hab. Dr., професор (Ченстохова, Польща)
 • Marzena Bogus – Dr. (Ченстоховa, Польща)
 • Daniela Kukla – Dr., Prof. (Ченстохова, Польща)
 • Maryla Renat Dr. (Ченстохова, Польща)
 • Максименко С.Д. – д-р психол. н, професор (Київ, Україна)
 • Ямчук Т.Ю. – к. психол. н. (Мукачево, Україна)
 • Швардак М.В. – к. пед. н., доцент (Мукачево, Україна)
 • Прокопович Л.С. – к. філол. н., доцент (Мукачево, Україна)
 • Малець О.О. – д-р. і. н., доцент (Мукачево, Україна)
 • Морська Л.І. – д-р пед. н., проф. (Львів, Україна)

Розділ “Економічні науки”

Відповідальний редактор Реслер Марина Василівна – доктор економічних наук, професор (Мукачево, Україна)

Члени редакційної колегії:

 • Папп В. В. – д-р екон. н., професор (Мукачево, Україна)
 • Боднар М.І. – д-р. екон. н., професор, (Київ, Україна)
 • Задорожний Зеновій-Михайло В. – д-р екон. н., професор (Тернопіль,Україна)
 • Куцик П.О. – к.екон н., проф. (Львів, Україна)
 • Maya Margvelashvili – PhD. prof. (Тбілісі, Грузія)
 • Peter Šoltés – PhD. doc. Senior research fellow (Братіслава, Словацька Республіка)
 • Gozora V.A. – PhD. Рrof. (Братіслава, Словацька Республіка)
 • Jan Hron- Prof. Ing, Dr Sc. dr. h.c. (Прага, Чеська Республіка)
 • Teresa Martyniuk – PhD. Рrof. (Сопот, Польща)
 • Robert Magda – PhD. рrof (Геделле, Угорська Республіка)
 • Ровт Алекс – к. екон. н.(США)
 • Пітюлич М.І.- д-р. екон.н., проф. (Ужгород, Україна)
 • Демʼян Я.Ю.–  к. екон. н., доцент (Мукачево, Україна)
 • Лизанець А.Г. – к. екон. н., доцент (Мукачево, Україна)
 • Лінтур І.В.– к. екон. н., доцент (Мукачево, Україна)