Факультет економіки, управління та інженерії

ІСТОРІЯ
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
СПІВРОБІТНИКИ (ПРАЦІВНИКИ)
СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

Назва Факультет економіки, управління та інженерії
Декан факультету Стегней Маріанна Іванівна доктор економічних наук, доцент, професор
Адреса 89600, м.Мукачево, вул. Ужгородська, 26, 1 корпус, кімн. 409,410
Телефон +38 (03131) 21532, +38 (03131) 22470
e-mail d_fmp@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ

Факультет економіки, управління та інженерії створений 02 вересня 2014 року наказом № 146-з шляхом реорганізації технологічного факультету та факультету менеджменту.

Підготовка фахівців на факультеті  супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу. Наразі формуються нові освітні програми з усіх спеціальностей з метою їх інтеграції  з сучасною практичною діяльністю на підприємствах, в установах і організаціях. Удосконалюється кредитно-трансферна система організації навчального процесу, рейтингова система оцінки знань студентів та впроваджуються  технології, спрямовані на активізацію та підвищення якості самостійної роботи студентів.

Факультет має хороший досвід продукування наукових кадрів завдяки ініціюванню викладачами наукових досліджень, до яких широко залучаються студенти. Результати досліджень доповідаються на університетських, міжвузівських всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікуються в наукових журналах. Студенти факультету достойно представляють університет, виборюють призові місця на предметних і фахових  олімпіадах та конкурсах  наукових, творчих робіт і проектів.

ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ  ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ІНЖЕНЕРІЇ

  • удосконалення планування та організації навчального процесу з використанням електронних освітніх технологій;
  • розробка та удосконалення, постійний супровід електронного методичного забезпечення дисциплін та спеціальностей факультету ЕУІ;
  • збільшення контингенту студентів за рахунок адресної профорієнтаційної роботи та започаткування онлайн-днів відкритих дверей;
  • запровадження системи працевлаштування випускників на основі довгострокових договорів з підприємствами та організаціями сфер виробництва, бізнесу, сервісу, освітніми закладами сфери професійно-технічної освіти та фінансовими структурами;
  • підтримка та започаткування реалізації між університетських та міжнародних спільних магістерських програм, основою для здійснення яких є договірні стосунки між навчальними закладами-партнерами з метою реалізації процедур дуальної освіти.
  • започаткування в регіоні розробки комплексної програми розвитку професійної освіти, за участі працедавців і служб зайнятості, направленої на стимулювання і взаємодію науки, університетської, загальноосвітньої та початкової професійної освіти.

ПАРТНЕРИ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет економіки, управліня та інженерії  співпрацює з Санкт-Петербурзьким університетом  технологій та дизайну (Росія), з Університетом Обуди у м.Будапешт (Угорщина),  Пряшівським університетом (гуманітарно-природничим факультетом) та  Пряшівською професійною школою (Словаччина),  гуманітарно-технічною Академією в  Бельсько-Бяла (Польща), Ліберецьким технічним університетом (Чехія).

Факультет має хорошу співпрацю з науковими установами України, а саме: Науково-дослідними інститутами НАН України, з Інститутом математики НАН України,  з фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України, з ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, з Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.


НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
01 Освіта 015 Професійна освіта (Економіка)
01 Освіта 015.17 Професійна освіта (Технології виробів легкої промисловості)
01 Освіта 015 Професійна освіта (Дизайн)
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
07 Управління та адміністрування 074 Публічне управління та адміністрування
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
18 Виробництво та технології 182 Технології легкої промисловості
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
07 Управління та адміністрування  071 Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування  072 Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
18 Виробництво та технології 182 Технології легкої промисловості

СПІВРОБІТНИКИ (ПРАЦІВНИКИ)

ПІБ Ступінь/звання/посада
Стегней Маріанна Іванівна Декан, доктор економічних наук, доцент, професор
Кабаштур Марина Іванівна Провідний фахівець
Марухнич Любов Вікторівна Фахівець 1 категорії
Тельєчко Діана Ігорівна Фахівець 2 категорії

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ