Педагогічний факультет

ІСТОРІЯ
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
СПІВРОБІТНИКИ (ПРАЦІВНИКИ)
СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

Назва ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан факультету Попович Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук
Адреса вул. Коменського, 59, м.Мукачево, 89600,
Телефон +38 (03131) 3-93-43, +38 (03131) 2-22-09
e-mail  d_pf @mail.msu. edu.ua

Основне завдання факультету: формування професійно активної особистості, компетентної, націленої на творчий саморозвиток і постійне удосконалення.

 Девіз факультету: майбутнім спеціалістам – якісну освіту, фахову практичну підготовку, порядність та інтелігентність.

 Девіз деканату: єдність у меті, свобода у творчості, у всьому – любов

ІСТОРІЯ

Педагогічний факультет створений на базі одного із найстаріших педагогічних закладів Закарпаття, який упродовж багатьох років здійснює підготовку спеціалістів для системи дошкільної та початкової ланок освіти, шкіл національних меншин.


НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
01 Освіта 012 Дошкільна освіта
01 Освіта 013 Початкова освіта
01 Освіта 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво
Бакалавр (скорочена програма)
Галузь знань Код та найменування спеціальності
01 Освіта 012 Дошкільна освіта
01 Освіта 013 Початкова освіта
01 Освіта 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
01 Освіта 012 Дошкільна освіта
01 Освіта 013 Початкова освіта
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво

Відповідно до потреб сьогодення та здібностей студентів педагогічний факультет готує наступних фахівців: учителів початкових шкіл; вихователів дітей дошкільного віку; учителів музичного мистецтва (за видами діяльності).

Термін навчання: бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 роки.

Специфікою факультету є те, що здійснюється підготовка майбутніх спеціалістів не тільки на базі повної загальної середньої освіти, а й за скороченою програмою (після закінчення педагогічного коледжу). Термін навчання за освітнім ступенем «бакалавр» скороченої програми 2 роки.
Навчальний процес здійснюється із залученням сучасних інформаційних технологій та орієнтується на формування особистості з глибоко усвідомленою громадянською і соціальною позицією, системою наукових знань, яка здатна до професійної мобільності та швидкої адаптації, до змін і розвитку в соціокультурній сфері, системах управління, організації праці в умовах ринкової економіки.

Студенти педагогічного факультету є активними учасниками предметних олімпіад, науково-практичних конференцій, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, які проводяться в навчальних закладах України та за її

Народний аматорський хоровий колектив «Цімборики» – має звання народний і є учасником конкурсів художньої самодіяльності різних рівнів. Діє дует «YeS» під керівництвом С. Добоша та вокальний ансамбль «BREVIS» під керівництвом Я. Біличка, що добре відомі у вузі та за його межами.

З 2016 року відкрита аспірантура за спеціальностями 011 – Науки про освіту, 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Педагогічний факультет забезпечує курсів підвищення кваліфікації для вихователів ДНЗ, завідувачів, вихователів-методистів ДНЗ, учителів початкових шкіл, музичних керівників ДНЗ, учителів музичного мистецтва ЗНЗ.


СПІВРОБІТНИКИ (ПРАЦІВНИКИ)

ПІБ Ступінь/звання/посада
Попович Оксана Михайлівна Декан факультету,

кандидат педагогічних наук

Горват Маріанна Василівна Заступник декана факультету,

кандидат педагогічних наук

Чекан Каріна Василівна Фахівець І категорії
Бобирєва Олена Сергіївна  

Фахівець ІІ категорії

 

Тороні Ольга Володимирівна Фахівець ІІ категорії
 

Лузанова Юлія Володимирівна

 

Провідний фахівець

 

 

 

 

 

 


СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ