Факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу

ІСТОРІЯ
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
СПІВРОБІТНИКИ (ПРАЦІВНИКИ)
СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

Назва факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу
Декан факультету Лужанська Тетяна Юріївна  кандидат географічних наук, доцент
Адреса м. Мукачево, вул. Ужгородська-26, 1 корпус МДУ
Телефон (03131) 3-11-09
e-mail info@msu.edu.ua

ІСТОРІЯ

Факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом Мукачівського державного університету, створеним у 2006 році  для реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої школи України.

На факультеті забезпечена підготовка фахівців з урахуванням пропозицій майбутніх роботодавців, інноваційних підходів до навчання, та сучасних вимог щодо підготовки  компетентних, професійно мобільних фахівців з креативними здібностями.

Нові підходи і методи навчання на факультеті включають: можливість широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання, запровадження гнучкості в системі підготовки фахівців за рахунок широкого використання знань при проходженні практик, оволодіння сучасними технологіями навчання відповідно до кваліфікаційних вимог працівників галузі, підвищення рівня адаптації до нових вимог ринку праці. Практикується залучення студентів до роботи в навчальних лабораторіях, де знання реалізуються в інтегровано-синтетичній формі.

Для  проведення занять студентів на факультеті використовуються навчальні лабораторії: «Лабораторія робіт, товарів, послуг», лабораторія «Організація ресторанного обслуговування», лабораторія «Організація готельного обслуговування», «Лабораторія технології готельної справи», лабораторія «Устаткування»,  «Лабораторія з інноваційних технологій у сфері гостинності», спеціалізовані кабінети (кабінет туризмознавства, методичний кабінет екскурсійної та музейної справи (Музей прикладного мистецтва Закарпаття), кабінет охорони праці та техніки безпеки та інші).

Систематично із студентами проводяться виїзні навчальні екскурсії, які дозволяють освоювати нові туристичні маршрути. При проведенні навчальних екскурсій зібрано та узагальнено значний тематичний матеріал: розроблено відеофільми «Кращі сільські садиби Закарпаття», «Екологічний туризм Закарпаття», фотопутівники «Дерев’яні церкви Закарпаття», «Етнотуризм Закарпаття», «Санаторно-курортні комплекси Закарпаття»,  «Мукачівський замок Паланок», «Мукачево», компакт-диски та плакати з  активного відпочинку.

Належна увага на факультеті приділяється фізичному вихованню студентів і залученню до спорту викладачів та співробітників. Крім обов’язкових занять, передбачених навчальним розкладом, широко використовуються різноманітні позаурочні форми: заняття у факультетських секціях, групах загальнофізичної підготовки, спецгрупах,  фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня, туристичні походи, походи вихідного дня.

Факультет ТтаГРБ підтримує зв’язки з Ніредьгаським державним університетом (Угорщина), з Академією фізичного виховання і спорту м. Гданськ (Польща), університетом Матея Бела м. Банська Бистриця (Словаччина) з питань розвитку прикордонного туризму та активного туризму


НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

На факультеті ТтаГРБ здійснюється підготовка фахівців за чотирма спеціальностями:

«Туризм» (ліцензований обсяг набору студентів: 30 осіб денної та 30 осіб заочної форми навчання за ступенем «бакалавр», 25 осіб денної форми навчання за ступенем «магістр»),

– «Готельно-ресторанна справа» (ліцензований обсяг набору студентів: 30 осіб денної та 30 осіб заочної форми навчання за ступенем «бакалавр», 25 осіб денної форми навчання за ступенем «магістр»);

– «Науки про Землю (Географія)» (ліцензований обсяг набору студентів: 30 осіб денної форми навчання за ступенем «бакалавр»);

«Музеєзнавство, памяткознавство» (ліцензований обсяг набору студентів: 30 осіб денної форми навчання за ступенем «бакалавр»

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності

СПІВРОБІТНИКИ (ПРАЦІВНИКИ)

ПІБ Ступінь/звання/посада
Лужанська Тетяна Юріївна декан, кандидат геогр. наук, доцент
Деркач Вікторія Юріївна Провідний фахівець
Зеленська Лілія Володимирівна Фахівець II категорії

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ