ФАХІВЕЦЬ В ГАЛУЗІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ – ОДИН З НАЙЗАТРЕБУВАНІШИХ, НАЙПРЕСТИЖНІШИХ І НАЙБІЛЬШ ВИСОКООПЛАЧУВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Готельний та ресторанний бізнес – це постійно зростаюча всесвітня галузь, яка потребує сучасних, мультикультурних та орієнтованих на клієнта спеціалістів  з навичками керівництва та управління проектами.

Кафедра готельно-ресторанної справи Мукачівського державного університету не тільки надає теоретичні знання, а й вчить етиці спілкування з людьми, що є запорукою успішної кар’єри у галузі сфери послуг. 

ЧОМУ САМЕ МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ?

 1. Підготовку здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, практики, що мають досвід в готельно-ресторанному бізнесі.
 2. Навчальний процес відбувається в аудиторіях із сучасним обладнанням за новими технологіями та програмами, які відповідають сучасним вимогам.
 3. Студенти проходять практику та стажування на профільних підприємствах (ресторани, кафе, готелі) України та за кордоном, що вже під час навчання надає їм можливості для вдалого старту професійної кар’єри.

Навчальний план передбачає поглиблене  вивчення іноземних мов, що дає випускникам конкурентні переваги під час працевлаштування, у тому числі за кордоном.

Дисципліни фахової підготовки спеціальності:

 • Організація готельного господарства;
 • Організація ресторанного господарства;
 • Технологія продукції ресторанного господарства;
 • Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства;
 • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства;
 • Кулінарне мистецтво та етнічні кухні;
 • Технологія та організація обслуговування напоями;
 • Менеджмент готельно-ресторанного господарства;
 • Маркетинг готельно-ресторанного господарства.

ОС «Бакалавр»

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів у сертифікатах УЦОЯО

Бюджетна конкурсна пропозиція:

 • Українська мова та література;
 • Іноземна мова;
 • Географія / Математика.

Небюджетна конкурсна пропозиція*:

 • Українська мова та література;
 • Історія України;
 • Хімія / Математика.

 * Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

Категорії: Кафедра готельно-ресторанної справи