Кафедра готельно-ресторанної справи

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Готельно-ресторанної справи
Завідувач кафедри д.е.н., професор Мілашовська Ольга Іванівна
Адреса Закарпатська обл., м.Мукачево вул. Ужгородська, 26
Телефон  (03131) 2-11-09
e-mail grs@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Відкриття напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» у Мукачівському державному університеті було своєчасним, так як сфера обслуговування в області розвивається швидкими темпами і в найближчі роки може стати найбільш важливим сектором підприємницької діяльності в регіоні. У цих умовах зростає потреба у висококваліфікованих фахівцях, так як значна кількість готельно-ресторанних комплексів краю успішно відроджують свою діяльність і збільшують обсяги надання додаткових послуг.
Кафедра «Готельно-ресторанної справи» була створена в 2011р. у складі факультету «Туризму і готельно-ресторанного бізнесу», є випускаючою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр зі спеціальності «Готельна і ресторанна справа».

Організація роботи випускової кафедри готельно-ресторанної справи відповідає вимогам сучасної економічної політики відповідно до потреб держави і регіону з підготовки фахівців. Навчальна, виховна та науково-дослідна робота кафедри готельно-ресторанної справи спрямована на забезпечення фахівців потенціалом новітніх управлінських технологій, на розвиток вмінь самостійно та кваліфіковано вирішувати комплекс завдань відповідно до його функціональних обов’язків. Студенти отримують необхідні знання з теоретичної підготовки та отримують практичні навички з фаху.


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Колектив кафедри займається науково-дослідною діяльністю за такими напрямами:

 • «Інноваційні технології в організації ресторанного та готельного бізнесу» (керівник – Мілашовська О.І.)
 • «Стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу регіону» (керівник – Гоблик-Маркович Н.М.)
 • «Технологія ресторанного та оздоровчого харчування» (керівник – Головко О.М.)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 24 Сфера обслуговування  241 Готельно-ресторанна справа
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 24 Сфера обслуговування  241 Готельно-ресторанна справа

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Основи фізіології та гігієни харчування
 2. Організація виставкової діяльності
 3. Мікробіологія, гігієна і санітарія в галузі
 4. Гігієна і санітарія в галузі
 5. Сервісологія
 6. Організація готельного господарства
 7. Готельно-ресторанні і санаторно-курортні комплекси світу
 8. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 9. Культура готельно-ресторанної справи
 10. Технологія продукції ресторанного господарства
 11. Інфраструктура готельного, ресторанного та санаторно-курортного господарства
 12. Барна справа
 13. Менеджмент готельно-ресторанного господарства
 14. Маркетинг готельного і ресторанного господарства
 15. Технологія та організація обслуговування напоями
 16. У правління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві
 17. Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
 18. Організація обслуговування напоями
 19. Економіка і ціноутворення у готельно-ресторанному господарстві
 20. Технологія сервісного обслуговування
 21. Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі
 22. Експертиза якості наданих послуг готельного і ресторанного господарства
 23. У правлінський облік в готельно-ресторанному бізнесі
 24. Технологія продуктів дієтичного та лікувально-профілактичного призначення
 25. Технологія харчових продуктів функціонального призначення
 26. Конкурентоспроможність підприємств сфери гостинності
 27. Реінжиніринг бізнес-процесів
 28. Інноваційні технології в курортній справі
 29. Чинники успішного працевлаштування за фахом
 30. Готельно-ресторанний бізнес регіону
 31. Організація підприємницької діяльності в готельному господарстві
 32. Етнічні кухні
 33. Технологія діяльності санаторно-курортних закладів
 34. Технологія напоїв
 35. Кулінарне мистецтво
 36. Технологія сервісного обслуговування

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Мілашовська Ольга Іванівна д.е.н., професор, завідувач кафедри
Головко Ольга Миколаївна к.т.н., доцент кафедри
Гоблик- Маркович Надія Михайлівна к.е.н., доцент кафедри
Молнар- Бабіля Джосія Імреївна к.х.н., доцент кафедри
Рубіш Марина Андріївна к.е.н., старший викладач
Ільтьо Тетяна Іванівна старший викладач кафедри
Чорій Мирослава Василівна старший викладач кафедри
Соскіда Інна Марківна завідувач лабораторією
Паш Валерія Йосипівна лаборант