Конкурсний відбір, його організація та проведення

Конкурсний відбір до Мукачівського державного університету для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

1). для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, в тому числі здобутого за іншою спеціальністю, на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця ліцензійного обсягу), крім спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» – у формі фахового вступного випробування;

Конкурсний бал розраховується шляхом додавання результату фахового випробування (за 100-бальною шкалою) та середнього балу (за 100-бальною шкалою) додатку до диплому молодшого спеціаліста.

Результати фахового випробування для вступників оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. Для допуску до участі у конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з випробування становить не менше 60 балів.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

Фахові вступні випробування проводяться за програмами, які розробляються на основі програм підготовки молодшого спеціаліста. Програми вступного та фахового випробування затверджуються головою приймальної комісії Мукачівського державного університету.

2). для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, в тому числі здобутого за іншою спеціальністю, на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця ліцензійного обсягу), за спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» – у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури в передбачених цими Правилами прийому випадках та фахового вступного випробування. У 2019 році приймаються сертифікати з української мови та літератури 2017, 2018 та 2019 років;

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця ліцензійного обсягу) за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,

де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови та літератури;

П2 – оцінка фахового вступного випробування.

Результати вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Для допуску до участі у конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з кожного випробування становить не менше 100 балів.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

Програма вступного випробування з української мови та літератури розробляється на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Фахові вступні випробування проводяться за програмами, які розробляються на основі програм підготовки молодшого спеціаліста.

Програми вступного та фахового випробування затверджуються головою приймальної комісії Мукачівського державного університету.

3). для здобуття ступеня бакалавра на основі диплому бакалавра/спеціаліста на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), крім спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» – у формі вступного випробування (тестування або творчого конкурсу) з навчального конкурсного предмету.

Конкурсний бал для вступу розраховується шляхом додавання результату вступного випробування у формі тестування (крім спеціальності 025 Музичне мистецтво, для якої передбачено проходження творчого конкурсу) (див. таблицю 1) та середнього бала додатку до диплому бакалавра/спеціаліста.

Вступне випробування проводиться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників навчальних закладів системи загальної освіти.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату вступного випробування (за 100-бальною шкалою ) та середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатку до диплому про повну або базову вищу освіту. Для допуску до участі у конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів із вступного випробування становить не менше 60 балів.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

Програма вступного випробування розробляється на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Програми вступного випробування затверджуються головою приймальної комісії Мукачівського державного університету.

4). для здобуття ступеня бакалавра на основі диплому бакалавра/спеціаліста на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) для спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» – у формі вступного випробування (тестування) з української мови і літератури та навчального конкурсного предмету;

Конкурсний бал розраховується шляхом додавання результату вступних випробувань у формі тестування з української мови і літератури та навчального конкурсного предмету.

Вступне випробування проводиться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників навчальних закладів системи загальної освіти.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату вступних випробувань (за 200-бальною шкалою). Для допуску до участі у конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів із вступного випробування становить не менше 100 балів.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

Програми вступних випробувань розробляються на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Програми вступних випробувань затверджуються головою приймальної комісії Мукачівського державного університету.

5). для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс за іншою спеціальністю, крім спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» (з нормативним терміном навчання на вакантні місця ліцензійного обсягу), за умови успішного виконання навчального плану – у формі вступного випробування (тестування або творчого конкурсу) з навчального конкурсного предмету.

Конкурсний бал розраховується шляхом додавання результату фахового випробування (за 100-бальною шкалою) та середнього балу (за 100-бальною шкалою) додатку до диплому молодшого спеціаліста.

Результати фахового випробування для вступників оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. Для допуску до участі у конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з випробування становить не менше 60 балів.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

Програма вступного випробування розробляється на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Програми вступного та фахового випробування затверджуються головою приймальної комісії Мукачівського державного університету.

6). для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс за іншою спеціальністю для спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» (з нормативним терміном навчання на вакантні місця ліцензійного обсягу) за умови успішного виконання навчального плану – у формі вступного випробування (тестування) з української мови і літератури та навчального конкурсного предмету.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,

де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови та літератури;

П2 – оцінка вступного випробування з навчального конкурсного предмету у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

У 2019 році приймаються сертифікати з української мови та літератури 2017, 2018 та 2019 років

Результати вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Для допуску до участі у конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з кожного випробування становить не менше 100 балів.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

Програма вступного випробування з української мови та літератури і навчального конкурсного предмету розробляється на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Програми вступного та фахового випробування затверджуються головою приймальної комісії Мукачівського державного університету.