Головна Інформаційний центр Європейського Союзу

На сьогоднішній день в світі діють більше 600 Центрів, які відкрито здебільшого при університетах, національних бібліотеках та дослідницьких центрах. В Україні працюють шість Інформаційних центрів Європейського Союзу.

Основна мета діяльності Інформаційних центрів Європейського Союзу – поширення інформації про Європейський Союз та його політику, надання допомоги університетам та дослідницьким центрам в навчанні студентів та проведенні дослідницької роботи з питань європейської інтеграції, а також сприяння участі студентів в дебатах з європейських питань.

Інформаційні центри Європейського Союзу отримують інформацію від офіційних установ Європейського Союзу – Європейської Комісії, Ради Європи, Євростату, Комітету з соціальної політики, Комітету регіонів, Європейського Інвестиційного Банку, CEDEFOP (Центр професійної освіти).

Центри мають широкий вибір різноманітних публікацій, періодичних видань, журналів ЄС, статистичних збірників та інших матеріалів, що стосуються діяльності ЄС. Користуватись матеріалами Центру можуть всі бажаючі.


For today there are more than 600 Centers in the World, which are mostly open by universities, national libraries and research centers. There are six informational centers of the European Union operating in Ukraine.

The main objective of the European Union Information Centers is to disseminate information about the European Union and its policies, to assist universities and research centers in teaching students and conducting research on European integration, as well as facilitating students participation in debates on European issues.

Information centers of the European Union receive information from the official institutions of the European Union – the European Commission, the Council of Europe, Eurostat, the Committee on Social Policy, the Committee of the Regions, the European Investment Bank, CEDEFOP (Center of the Professional Education).

Centers have a wide range of publications, periodicals, EU journals, statistical collections and other materials relevant to EU activities. Everyone can use the materials from the center.

Історія  /  History

Інституції ЄС  /  EU Institutions

Членство в ЄС  /  EU Membership

Україна та ЄС  /  Ukraine and the EU
Партнери Центру  /  Center partners
Основні установи Європейського Союзу та їхні веб-адреси  /  The main institutions of the European Union and their web addresses

Словник основних скорочень  /  Dictionary of major abbreviations

Інформаційні джерела  /  Informational sources

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn