Головна Історія Наукової бібліотеки МДУ

Наукова бібліотека МДУ – провідний, науково-інформаційний просвітницький центр вищого навчального закладу, що налічує більше 160 тисяч документів на різних носіях інформації, сприяє науковій, навчальній, виховній та міжнародній діяльності університету.

Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки на сучасному етапі  є підвищення якості обслуговування читачів засобами новітніх інформаційних технологій, удосконалення віртуального середовища для користувачів, надання доступу до світових інформаційних ресурсів.

Історія бібліотеки розпочалася в 1995 році з 115 підручників фонду  Хмельницького університету «Поділля», філіалом  якого з самого початку був Мукачівський державний університет.

Із зміною назви вузу, змінювалась і назва бібліотеки: 

1995 рік – бібліотека філіалу Хмельницького Технологічного університету «Поділля»;

1997 рік – наказом МОН №254 від 9 липня 1997 р. був створений Мукачівський технологічний інститут, в його структуру входить бібліотека технологічного інституту, бібліотека розміщена в гуртожитку №1 (вул. Філатова, 16), де користувачів обслуговував читальний зал та абонемент, штатним розписом було передбачено дві посади бібліотекаря;

2008 рік – на базі двох вузів: Мукачівського технологічного інституту  та Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту  створено Мукачівський державний університет (наказ МОН  від 1 вересня 2008 р. №794 «Про реформування мережі вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації, підпорядкованих Міністерству освіти»). Відповідно бібліотека значно розширилась і, як наслідок, змінилась її назва – бібліотека Мукачівського державного університету;

2015 рік  – Наукова бібліотека Мукачівського державного університету (наказ від 21 грудня 2015 року №490-к «Про надання статусу наукової бібліотеки»).

Великий вклад у розвиток бібліотеки зробили:  перший бібліотекар  Марія Іванівна Мерцин, викладачі: Кабацій М.М., Габовда А.М., Щербан Т.Д., Богдан А.І., Дем’ ян Я.Л., Лазар В.Ф. та інші.

Пріоритетними напрямками в роботі Наукової бібліотеки Мукачівського державного університету на сучасному етапі є підвищення якості  обслуговування читачів засобами новітніх інформаційних технологій, удосконалення віртуального середовища для користувачів, надання доступу  до світових інформаційних джерел, всебічне сприяння науковій, навчальній, виховній діяльності університету.

У бібліотеці працюють чотири читальні зали, два абонементи, бібліотечно-інформаційний центр з 34 автоматизованими робочими місцями, які мають доступ до мережі Інтернет. Два читальні зали бібліотеки  підключено до мережі Інтернет  через WI-FI.

Для повного задоволення науково-інформаційних потреб користувачів бібліотека розширила свій читальний зал, запровадивши послугу «Електронний читальний зал», яка надає доступ до читальних залів провідних світових електронних бібліотек, що значно покращило якість підготовки до занять.

Ефективну роботу бібліотеки забезпечують 17 працівників.

Структурно бiблiотека складається з 4 вiддiлiв: 

– відділ комплектування та наукової обробки документів;

– відділ обслуговування та зберігання фондів;

– вiддiл наукометрії та наукової обробки літератури;

– бібліотечно-інформаційний відділ.

У комплектуванні фонду значна увага приділяється створенню фонду документів на електронних носіях інформації. База повнотекстових  документів складає  понад 4000 примірників та постійно поповнюється. Бібліотечний фонд комплектується літературою з питань педагогіки, психології, філософії, природничих наук, музики, фізичного виховання, філологічних наук тощо. На допомогу  користувачам у фонді: журналів – біля 7500 примірників, газет – більше 3995 комплектів, електронних періодичних видань – 49 назв. Запровадження в 2003 році  в роботу бібліотеки інформаційної системи «УФД/Бібліотека» дало змогу вивести всі бібліотечні процеси (комплектування, обслуговування) на сучасний рівень. 

Традиційні каталоги замінені на електронні, що постійно оновлюються та забезпечують вільний доступ до них з будь-якого куточка світу. На основі програмного забезпечення автоматизовано основні технологічні процеси від комплектування документів до їх видачі. Обслуговування за допомоги штрих-кодів стало швидким, комфортним, а пошук літератури – повним, знаннєво-місткішим.

Наукова бібліотека МДУ постійно працює над створенням інформаційного ресурсного середовища для підтримки навчального та наукового процесів, інноваційної діяльності університету, надаючи користувачам різноманітні бібліотечно-інформаційні послуги, притримуючись відкритості та доступності.

Важливим інформаційним ресурсом є сайт бібліотеки, який є інструментом для просування бібліотечної діяльності, представляє й оперативно рекламує всі її аспекти та різноманіття інформаційних ресурсів, підвищує престиж бібліотеки. Сайт є віртуальним входом у бібліотеку, яка надає доступ до дистанційних послуг таких як: «Електронний каталог», «Віртуальні виставки», «Дистанційне замовлення електронних документів», «Віртуальна довідка», «Консультаційний центр», «Центр Європейської інформації». Актуальність існування віртуальних довідкових служб очевидна: вони забезпечують оперативність отримання інформації для користувача та доповнюють традиційні засоби обслуговування читачів. 

Для підвищення цитованості наукових публікацій науково-педагогічних працівників університету, професійної комунікації, максималізації їх відкритості та наукового впливу в жовтні 2017 року в бібліотеці було створено інституційний репозитарій.

Сьогодні в бібліотеці працюють досвідчені фахівці, які відповідають тим вимогам, які стоять перед вищою школою. Працівники бібліотеки вивчають досвід інших бібліотек, проводять семінари в бібліотеці, відвідують наукові заходи, які проводять інші бібліотеки для того, щоб максимально задовольняти потреби наших користувачів.

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn