Головна Нормативно-правова база

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про бібліотеки і бібліотечну справу”

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про видавничу справу”

ЗАКОН УКРАЇНИ  “Про вищу освіту”

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про інформацію”

ДСТУ  ГОСТ7 . 1 :2006 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ.БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС, СКОРОЧЕННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ДСТУ 7.20-2000 БІБЛІОТЕЧНА СТАТИСТИКА

ДСТУ 3814:2013 ВИДАННЯ. МІЖНАРОДНА СТАНДАРТНА НУМЕРАЦІЯ КНИГ

ДСТУ 4861:2007 Інформація та документація ВИДАННЯ. ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ

Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання

Постанова ВРУ «Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні»

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn