Головна Структура бібліотеки

Структура Наукової бібліотеки МДУ

Мовчан Катерина Миколаївна — директор бібліотеки

І. Відділ комплектування та наукової обробки документів

Зав. відділу – Сабов Яна Михайлівна

Відділ комплектування та наукової обробки документів складається з двох секторів:

 • комплектування та обліку документів;
 • каталогізування.

Відділ здійснює комплектування фонду бібліотеки відповідно профілю ВНЗ та інформаційним потребам користувачів, проводить облік документів, які надходять і вибувають з фонду бібліотеки,  забезпечує статистично-фінансовий облік фонду, проводить передплату періодичних та інформаційних видань. В цьому ж відділі здійснюється систематизація всіх видів документів, що надходять до бібліотеки, займається організацією каталогів, поповнює електронний каталог бібліотеки.

ІІ. Відділ обслуговування та зберігання фондів

Зав. відділу  – Лендєл Діана Іванівна

Відділ обслуговування – один із найбільших структурних підрозділів бібліотеки та складається з 2 секторів:

 • абонементів та читальних залів;
 • культурно-просвітницької роботи.

До  складу сектору абонементів та читальних залів входять 2 абонементи, 4 читальні зали. 

Абонемент

Абонемент видає літературу на короткий термін користування (до 30 днів).  Залежно від кількості примірників термін користування може продовжуватися або зменшуватися. Послугами абонементу можуть користуватися студенти (денної та заочної форми навчання), викладачі вузу.

В абонементі обслуговують читачів:  Ком’ят Ірина Степанівна.

Абонемент навчальної літератури

Абонемент навчальної літератури видає літературу на початку навчального семестру. Студентів денної форми навчання абонемент навчальної літератури обслуговує за окремими графіками згідно навчальних планів. Послугами цього абонементу можуть скористатися студенти заочної форми навчання, якщо література наявна в достатній кількості.

В абонементі навчальної літератури читачів обслуговує Войцович Марія Георгіївна, Сабов Яна Михайлівна.

Читальний зал №1

В читальному залі №1 зберігаються примірники всіх назв наукових, навчальних, довідкових, навчально-методичних видань, за винятком періодичних. Послугами читального залу можуть користуватися студенти всіх факультетів, викладачі та співробітники.

В читальному залі №1 обслуговують: Дзиццоєва Яна Василівна, Мишанич Алла Володимирівна.

Читальний зал №2

Читальний зал №2 знаходиться в корпусі  технологічного факультету за адресою пл. Федорова, 3. У фонді читального залу знаходиться  література згідно навчальних планів для підготовки студентів технологічного факультету. Читальний зал надає можливість працювати з фаховими періодичними виданнями для підготовки спеціалістів в галузі «Текстильна та легка промисловість». Користуватися послугами залу можуть студенти всіх факультетів університету.

Обслуговує в читальному залі №2  Мигович Ганна Михайлівна. 

  Читальний зал №3

Читальний зал №3 знаходиться в корпусі гуманітарного та педагогічного факультетів за адресою вул. Я. Коменського, 59. У фонді читального залу знаходиться  література згідно навчальних планів для підготовки студентів педагогічного та гуманітарного факультетів. В читальному залі до послуг користувачів більше 150 назв фахових періодичних видань, які розширюють інформаційну базу для підготовки майбутніх вихователів, вчителів, психологів та англійських філологів. Послугами читального залу користуються педагогічні працівники міста.

Обслуговують читачів: Матей Крістіна Йосипівна, Буряс Вікторія Роландівна.

Читальний зал  електронних документів та

періодичних видань

Фонд періодичних видань включає більше 350 назв журналів та газет. Ведеться алфавітний каталог періодичних видань, які зберігаються в бібліотеці. Пошук можна здійснювати в електронній версії систематичної картотеки статей.

Оперативний доступ до нормативних законодавчих документів забезпечується наявністю в бібліотеці електронної версії журналу «Офіційний вісник України». Для повного забезпечення актуальною правовою і консультаційно-аналітичною інформацією студентів економічних спеціальностей, в бібліотеці наявна професійна система на CD диску «Інфодиск: Бухгалтер». Постійна актуалізація і наявність інформаційних ресурсів по всім питанням практики дозволяють оперативно орієнтуватися в постійно зростаючому масиві нормативних документів, роз’ясненнях, швидко організовувати пошук інформації, необхідної в поточній діяльності.

Окрім цього бібліотека є зареєстрованим користувачем електронних версій періодичних видань «Дебет-кредит» та «Все про бухгалтерський облік», які користуються значним попитом серед студентів економічних спеціальностей. Бібліотека університету є передплатником періодичних видань видавництва «Основа»:

 1. Виховна робота в школі
 2. Початкове навчання та виховання
 3. Зарубіжна література в школі
 4. Англійська мова та література
 5. Англійська мова в початковій школі
 6. Дошкільний навчальний заклад
 7. Фізичне виховання в школах України
 8. Німецька мова в школі
 9. Класному керівнику. Усе для роботи
 10. Зростаємо разом
 11. Мистецтво в школі
 12. Педагогічна майстерня
 13. Логопед

Бібліотекою вирішено питання з видавництвом «Основа» про відкриття для користувачів  онлайн-доступ до електронного архіву періодичних видань з 2010 року.

Обслуговують читачів: Лендєл Діана Іванівна.

Сектор культурно-просвітницької роботи організовує та проводить культурно-просвітницькі заходи у бібліотеці, які сприяють популяризації літератури та допомагають студентам у навчально-виховному процесі; представляє культурно-просвітницькі заходи та літературу на сайті бібліотеки в розділі «Новини та анонси».

ІІІ. Відділ наукометрії та наукової обробки літератури

Зав. відділу – Гранчак Олена Василівна

Відділ здійснює обробку документів: УДК, авторський знак, список використаних джерел; здійснює оформлення списку використаних джерел за міжнародними стилями. Відділом здійснюється реєстрація профіля вченого в Google Scolar, Web of Science, Scopus, ORSID; проводиться статистичний аналіз щодо друку науково-педагогічними працівниками статей в журналах, збірниках, включених до провідних наукометричних баз. Здійснюється реєстрація (перереєстрація) наукових видань МДУ в наукометричній базі Copernicus та інших провідних наукометричних базах.

Обслуговують користувачів: Гранчак Олена Василівна, Глагола Мирослава Василівна, Ряшко Діана Йосипівна, Любка Анжеліка Степанівна

ІV. Бібліотечно-інформаційний відділ

Зав. відділу –  Бабіля Марина Василівна

Ми радимо починати роботу  саме з цього відділу. Від того, наскільки правильно ви проведете пошук необхідної вам інформації і заповните  вимогу на книгу або періодичне видання, буде залежати подальший успіх вашої праці в бібліотеці.

Діяльність бібліотечно-інформаційного відділу спрямована на довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки на базі сучасного довідково-бібліографічного апарату, гармонійного поєднання традиційних та електронних інформаційних ресурсів. В цьому відділі ви можете отримати довідку про наявність необхідного видання в бібліотеці чи за її межами, скласти список літератури до наукової роботи згідно з загальноприйнятими правилами, установити точні бібліографічні дані тієї чи іншої публікації. Електронний каталог є основою для довідково-бібліографічного обслуговування користувачів та дає їм можливість одержати вичерпну інформацію про видання  і публікації в періодичних виданнях.

В складі відділу функціонує Інформаційно-аналітичний сектор

Сучасне інформаційне середовище вимагає від бібліотек забезпечення користувачів різноманітними носіями інформації з усіх можливих каналів інформації. Сучасна бібліотека повинна не лише видавати окремі документи, а й синтезувати, узагальнювати, тематично згруповувати їх в бібліотечні інформаційні продукти. Уже сьогодні  відчутна потреба в  аналітичних, тематично підібраних з різних джерел матеріалів, розгорнутих комплексних довідках. Тому інформаційно-аналітичний сектор, чи то служба, відділ  в бібліотеці є вимогою часу.

Обслуговують користувачів: Бабіля Марина Василівна, Варга Марина Василівна, Созанська Мар’яна Дмитрівна

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn