Головна Науковцю

НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ

Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

 

Міжнародні  наукометричні та реферативні  бази даних:

1. WEB OF SCIENCE: http://thomsonreuters.com/

2. SCOPUS: https://www.scopus.com/

3. DOAJ: http://www.doaj.org/

4. Ulrich’s Periodicals Directory: ulrichsweb.serialssolutions.com

5. ISI: http://www.isi-web.org/

6. Academic Search EBSCOPublishing: http://www.ebscohost.com

7. PsycINFO: http://www.apa.org/

8. OAJSE: http://www.oajse.com/

9. J-Gate: http://j-gate.informindia.co.in/

10. SHERPA / Romeo: http://www.sherpa.ac.uk/

Джерело: http://www.usw.com.ua/ ,  http://en.wikipedia.org/

Національні реферативні бази даних:

1.”Наукова періодика України” Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.   http://www.nbuv.gov.ua/node/1539 

2.“Україніка наукова” – українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. http://nbuv.gov.ua/node/512

За мат. інтернет-ресурсів

Наукова періодика України у SciVerse Scopus http://www.jsi.net.ua/journals/scopus.html

Українська наукова періодика у WEB OF SCIENCE http://library.udpu.org.ua/library_files/dla_saita/webofscience_znoski.pdf

Рейтинг наукових журналів України згідно з даними Google Scholar  http://www.nayka.com.ua/d/ra654.pdf

Найбільш цитовані  у Google Scholar українські наукові фахові видання, передплачені бібліотекою МДУ  на 2015 рік

Рекомендації науковцям  щодо підвищення наукометричних показників авторів

  1. Розміщувати публікації у журналах, що індексуються тією чи іншою реферативною базою даних, зарубіжних виданнях.
  2. Індекс цитування залежить не тільки від рівня роботи а й від активності вченого (конференції, особисті контакти).
  3. Необхідно уніфікувати прізвища в англомовних версіях.
  4. Реферативну інформацію (автор, назва статті, ключові слова, анотація) рекомендується оформлювати трьома мовами: українською, російською, англійською.
Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn