Наукова та наукова -технічна співпраця

Наукова співпраця

Наукові звязки МДУ 2016Міжнародній співпраці в Мукачівському державному університеті надається особлива увага. Контакти з вищими навчальними закладами інших країн дають можливість підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних працівників, збагачувати навчальний та науковий потенціал на підставі використання світового досвіду, організовувати обмін викладачами та студентами і проводити спільні заходи. В МДУ продовжується налагодження міжнародних зв’язків в галузі освіти, науки, мистецтва і культури.

Підписано угоди про міжнародне, наукове і творче співробітництво з Інститутом інформатики та мистецтв (м. Лодзь, Польща), факультетом гуманітарних та природничих наук Пряшівського університету (м. Прешов, Словаччина).

23 квітня 2015 р. Мукачівський державний університет став учасником Міжнародного Консорціуму університетів, метою створення якого є налагодження і координація міжінституційної співпраці у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному масштабах.

З метою встановлення взаємовигідного та плідного співробітництва у сфері науково-освітньої та інноваційної діяльності, створення сприятливих умов для ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу сторін-партнерів 14 травня 2015р. Мукачівським державним університетом підписано Меморандум про співпрацю університетів із Польщі та Словацької Республіки.

18 червня 2015р. в Мукачеві відбулася робоча зустріч ректорів Мукачівського державного університету та Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. В ході зустрічі підписано угоду про міжнародну співпрацю навчальних закладів для подальшого розвитку освіти та науки. На заході були присутні представники консульства Угорщини в Ужгороді, Мукачівський міський голова.

В рамках співпраці МДУ з Середньою спеціалізованою школою-ліцеєм  студенти МДУ вже втретє прийняли участь в Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Modna linia mladych 2015» («Модна лінія молодих 2015»), що відбувся 17 квітня 2015р. в місті Пряшів (Словаччина), головною метою якого є пошук творчої, натхненої, креативної молоді та надання їй можливості перших кроків в світову індустрію моди. Участь у подібних заходах вкрай необхідна для творчого та професійного росту як студентів, так і викладачів, зміцнює тенденцію до зростання іміджу нашого вузу на міжнародному рівні, сприяє інтеграції у європейське суспільство та розширенню напрямів співпраці.

У межах виконання договору про міжнародну співпрацю 8-11 вересня 2015р. в місті Пряшів відбулась конференція під назвою «Екологічні тренди в захисті навколишнього середовища». На запрошення організаторів конференції участь у даній конференції прийняла українська сторона, представлена Мукачівським державним університетом (доцентом кафедри ТКШВіПО Герасимов В.В. та ст. викладачем Матвійчук С.С.), які продемонстрували результати розробки захисного комплекту одягу та рекомендації щодо комплектації засобами захисту. В конференції прийняли участь представники багатьох країн світу – Польщі, США, Турції, Словенії та України. Учасники конференції обговорювали найважливіші  проблеми екології, обмінювались досвідом в сфері навчання та пропаганди заходів з охорони навколишнього середовища. Слід відмітити, що дана конференція відбувалась в рамках Європейського проекту про підвищення рівня екологічної освіти в країнах Європи.

З метою пошуку рідних за профілем навчальних закладів та поглиблення наукових, навчальних і ділових зв’язків з закордонними партнерами МДУ приймає делегації з Польщі, Чехії, Словаччини, США.

5 листопада 2014р. за участі американського громадського та освітнього діяча, вчителя методиста англійської мови Келлі Лукаса проведено семінар-практикум,  метою якого було вдосконалення усних мовленнєвих навичок студентів, збагачення знань освітнього та культурного спрямування, підвищення науково-методичного рівня викладачів англійської мови.

27 січня 2015р. у Мукачівському державному університеті пройшла зустріч із представниками польсько-американського університету, який знаходиться у Новому Сончі (Польща). До МДУ завітали ректор польского університету, професор Лешик Сосновський, канцлер Беата Штепінь та декан факультету Дарек Возняк. Присутні розповіли про діяльність свого університету, про факультети, які діють на його теренах. Також обговорювалося питання можливості обміну студентами та зустрічей польських та українських студентів, вирішення різноманітних студентських проблем, перспективи розвитку співпраці університетів та про отримання в майбутньому подвійного “польсько-українського” диплому.

У березні 2015р. в рамках міжнародного освітньо-наукового співробітництва між Мукачівським державним університетом та Бєльсько-Бяльським Інститутом управління та інженерії продукції студенти і викладачі інженерних спеціальностей факультету економіки, управління та інженерії мали можливість слухати тематичну лекцію про сучасні перспективи фахівців з механіко-технологічних напрямів, яку прочитав професор, доктор інженерії Курітник Ігор-Петро Петрович. Лектор звернув увагу слухачів на факти значного дефіциту інженерів-механіків і технологів не тільки в Україні, але й на виробничих підприємствах Європи, зокрема у Польщі, що є вагомим фактором мотивації для студентів МДУ щодо здобуття дуальної освіти за названими напрямами.

28 травня 2015 р. в Мукачівському державному університеті відбулась робоча зустріч ректорату університету з представниками громадського об’єднання ADRA (Чеська Республіка) на чолі з Карелом Фолварчним. У ході зустрічі було обговорено та підведено підсумки співпраці за попередній рік та прийнято рішення про продовження та розширення співпраці. Зокрема, крім волонтерської діяльності студентів університету спільно із молоддю із Чехії, домовлено про спільну тристоронню участь (Україна (МДУ), Чеська Республіка, Словацька Республіка) у розробці проекту про співпрацю в рамках програми Erasmus+, де планується, на перших етапах, взаємообмін студентами та викладачами; стажування науково-педагогічних працівників з подальшою розробкою спільних магістерських програм.

4 листопада 2015 року о 13-30 у конференц-залі (корпус №4) відбулася зустріч з представниками польської делегації Вищої лінгвістичної школи Ченстохова (Польща) та Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка.

В рамках зустрічі ректорами вишів був підписаний договір про міжнародне співробітництво. Основною перевагою даного договору є забезпечення студентам нашого університету можливості паралельного навчання за програмою «Подвійний диплом» у Вищій лінгвістичній школі у Ченстохові та отримання додаткового диплому (другого) Республіки Польща.

Невід’ємною складовою міжнародної діяльності в 2014/2015  н.р.  стало проведення міжнародних конференцій та участь МДУ в міжнародних виставках.

Науковці технологічних спеціальностей університету прийняли участь у щорічній конференції з дизайну та інженерних технологій в галузі легкої промисловості, що відбулась у місті Будапешт на базі Університету Обуди наприкінці листопада 2014 року. В науковому зібранні приймали участь представники багатьох країн світу: Хорватії, Росії, Словаччини, Словенії, Сербії та України. Учасниками конференції від МДУ були викладачі кафедри КТШВ і ПО, а кандидат фіз.-мат. наук, доцент В.В. Герасимов був введений до складу наукового оргкомітету конференції.

28 січня 2015р. МДУ виступив співорганізатором І наукової конференції «Сучасні технологія виробництва», проведеної на базі Інституту управління та виробництва Державної вищої професійної-технічної школи ім. Вітольда Пілецького в Освенцимі (Польща) під патронатом Польської асоціації економістів навколишнього середовища й природніх ресурсів.

24-25 квітня 2015 р. відбулася міжнародна  науково-практична конференція «Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах». Співорганізаторами виступили Пряшівський університет в Пряшеві (Словаччина), Вища школа м.Ніредьгаза (Угорщина), Технічний університет м.Габрово (Болгарія).

Спільно з Вроцлавським економічним університетом (Польща), Університетом Обуди, м. Будапешт (Угорщина), Державною вищою школою в Освенцімі (Польща), Пряшівським університетом в Пряшеві (Словаччина)
14-15 травня 2015 року в Мукачівському державному університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів»,
присвячена 20-ій річниці утворення університету. У роботі пленарного засідання, 5-ти секцій, круглого столу взяло участь понад 400 осіб з 4 країн (Україна, Угорщина, Польща, Словаччина) та 20 областей України.

Результатом співпраці із Державною вищою техніко-економічною школою ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща) є проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю».

За звітний період студенти та викладачі МДУ взяли участь та отримали нагороди  у 4 Міжнародних виставках та форумах.

25-26 вересня 2014 р. в м. Ужгород відбулася Міжна-родна туристична виставка-ярмарок «Тур’євроцентр Закарпаття-2014», в якій активну участь прийняв Мукачівський державний університет за підтримки  керівництва вузу.  Експозиція Мукачівського державного університету викликала зацікавленість гостей не тільки з інших міст України, але й у закордонних відвідувачів із Словаччини, Швейцарії, з якими спілкувалися студенти факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу, демонструючи знання з іноземних мов. За результатами попередніх домовленостей планується укладання міжнародних договорів з практичної підготовки студентів сфери туризму і готельно-ресторанного бізнесу.

Впродовж 21-23 жовтня 2014 р. Мукачівський державний університет успішно презентував себе вітчизняній і світовій громадськості на
VІ Міжнародному форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті». У рамках проведення конкурсу з тематичних номінацій, на який було подано 387 робіт, МДУ виборов ІІ місце в номінації «Інновації у діяльності вищого навчального закладу з інтеграції в європейський освітній і науковий простір» і нагороджений дипломом та медаллю «Лауреат конкурсу ІІ ступеня».

13-15 листопада 2014 року завдяки представленню досягнень університету на щорічній міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар?єра – День студента 2014»» Мукачівський державний університет отримав золоту медаль у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу».

12-14 березня 2015 р. відбулось представлення університету в VІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015». Старанну та плідну роботу колективу Мукачівського державного університету було відзначено у номінації «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді» та удостоєно золотої медалі.

У 2016 році основними напрямами міжнародної діяльності МДУ буде формування стратегічних рішень щодо підвищення міжнародного престижу на підставі єдності освітньої, наукової та інвестиційної діяльності; підписання нових угод та договорів про співпрацю з закордонними навчальними закладами, науковими та дослідницькими центрами, асоціаціями, фондами, суспільними організаціями; налагодження співробітництва з новими перспективними партнерами; участь в міжнародних конференціях, виставках, проектах на отримання гранду; розробка і реалізація міжнародних програм, проектів; пожвавлення двостороннього обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними співробітниками; залучення іноземних викладачів та спеціалістів для участі в освітньому та науковому процесах.