Тестування позаду

Комп’ютерне тестування успішно пройшли студенти 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки “Менеджмент”.  Така форма  перевірки проводиться з метою встановлення відповідності  засвоєних бакалаврами рівня знань, умінь і компетентностей вимогам стандартів вищої освіти і дає можливість оцінити ступінь засвоєння студентами основних фахових дисциплін.